• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

uid 8488790f38bf7781aea1cc0437a6c5d31533225103277 width 1600 play 0 pos 0 gs 0 height 900W dniu 16 października br. Sąd Okręgowy we Włocławku wydał postanowienie o konieczności sprostowania nieprawdziwej informacji i przeproszenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego za wpis na blogu Jana Koralewskiego z dnia 14.10.2018 r. pt. „Wiliński „strzela w kolano” – sól odpływa w … siną dal”

Treść przeprosin:

"Ja, Jan Koralewski, pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego KWW - RAZEM DLA GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI oświadczam, że nieprawdziwa jest rozpowszechniana przeze mnie informacja, jakoby Wojewoda Kujawsko-Pomorski unieważnił uchwałę Nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski i tym samym nieprawdą jest, że uchwała ta „wylądowała w koszu”

Za rozpowszechnianie powyższej nieprawdziwej informacji przepraszam pana Marka Wilińskiego”.

 

DSC 4609W dniu 10 października br. w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas sesji Radni podejmowali uchwały dotyczące wsparcia remontów gminnych zabytków, ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w m. Dziankowo. Wszystkie uchwały były przez Radnych przyjęte jednogłośnie.

Obradom sesji przyglądali się w ramach zajęć WOS-u gimnazjaliści z Lubienia Kujawskiego. Dziękując młodzieży za udział w sesji Burmistrz Lubienia Kujawskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski podkreślali, że udział w obradach sesji jest dla młodzieży najlepszą żywą lekcją samorządności.

DSC08070W piątek 12 października 2018 roku w Kubłowie w przepięknej scenerii i przy fantastycznej pogodzie odbył się III BIEG LEŚNY im. Urszuli Pietrzak. Jego organizatorami byli: Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, firma POLCALC oraz Uczniowski Klub Sportowy LUBIENIANKA, którzy po raz kolejny w ten sposób chcieli upamiętnić byłą nauczycielkę wychowania fizycznego z lokalnej szkoły  i propagatorki biegów przełajowych. Ponadto w tym roku organizatorzy chcieli uczcić 100.rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i dlatego udział w tym biegu wzięło 100 osób. Zostały przygotowane trzy trasy dla uczniów klas: IV-VI  SP - 600 metrów, VII – VIII SP i III Gimnazjum – 1000 metrów oraz dorosłych – 2000 metrów. Więcej na stronie ZPO w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 16.10.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

43878419 326182374812473 1262812623741648896 nUniwersytet Warszawski i Państwowa Akademia Nauk badają mieszkańców Państwa gminy. Efektem projektu będzie skrojony na miarę potrzeb lokalnych plan działań wspierających rozwój. Prosimy o wypełnienie krótkiej https://goo.gl/forms/6XpacikdDSAceMpg2
Więcej informacji o tym projekcie badawczym jest na naszej stronie: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/mrr,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja.,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja.

Dziękujemy za pomoc!

DSC 4959Wykonano prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stępka. Zadanie realizuje Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu z programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację inwestycji gminie przyznano ponad 132 tys. dofinansowania. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Jackiem Kosmalskim podczas wizytacji prac na drodze.

dziennauczyciela01 480

wiosW związku z ostatnimi informacjami dotyczącymi możliwego zanieczyszczenia jeziora Kaczawka przez gminną oczyszczalnie ścieków w Lubieniu Kujawskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - delegatura we Włocławku, przeprowadził kontrolę zrzutu wody z oczyszczalni oraz deszczowej do jeziora Kaczawka. Kontrola WIOŚ-u była połączona z poborem prób ścieków z kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków miejskiej w Lubieniu Kujawskim do rzeki Lubieńki oraz wody z jeziora Kaczawka. Wyniki szczegółowych badań w/w prób wykazały, iż wartości wskaźników zanieczyszczenia są niższe od wartości dopuszczalnych w pozwoleniu wodno prawnych. Nie stwierdzono więc nieprawidłowości zanieczyszczania jeziora Kaczawka.

 

seniorW dniu 11 października br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim została podpisana umowa z wykonawcą prac budowlanych związanych z remontem części pałacowej budynku po byłym domu dziecka na potrzeby Dziennego Domu Seniora. W imieniu wykonawcy firmy „TOM-BUD” S.C. umowę podpisał właściciel firmy Krzysztof Tomczyk, natomiast w imieniu gminy pod umową podpisy złożyli Burmistrz Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. Całkowita wartość zadania wynosi 740 tys. zł. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior+” 2018. Na realizację inwestycji Gmina Lubień Kujawski otrzymała 300 tys. zł. dotacji. 

Kolejne 300 tys. zł. dotacji przekazuje gminie Powiat Włocławski. W imieniu powiatu w uroczystości podpisania umowy udział brał Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki. 

foto2W dniu 11 października br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Lubień Kujawski. W imieniu wykonawcy firmyEprosument S.A. umowę podpisywali Prezes Michał Szczepański oraz Wiceprezes Cezary Wujciński, natomiast w imieniu gminy pod umową podpisy złożyli Burmistrz Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. 

W ramach zadania na terenie gminy zostanie wykonana dostawa i montaż 40 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i 5 użyteczności publicznej. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja z Unii europejskiej pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2017 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną. na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Bilnie, Kanibrodzie, Kłóbce oraz Morzycach.

W najbliższym czasie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu planuje kolejne nabory wniosków o dofinansowanie tego typu projektów tj. instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 50% kosztów budowy instalacji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kolejnych edycjach programu chęć udziału mogą zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pok. 17 w terminie do końca października br.