• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Voltaic monitoringOsiem szybkoobrotowych kamer IP od roku monitoruje Lubień Kujawski. Zakup systemu monitoringu w mieście Lubień Kujawski został zrealizowany w 2016 roku w ramach Funduszu sołeckiego. Przedsięwzięcie było zgodne z propozycją mieszkańców miasta, która otrzymała najwięcej głosów podczas zebrania miejskiego zorganizowanego w 2015 roku w ramach Funduszu sołeckiego. System został połączony z przywróconym w 2016 roku Posterunkiem Policji w Lubieniu Kujawskim. Zapis z nagrań jest przechowywany przez ok. 10 dni, po czym automatycznie kasowany. Kamery umieszczono na budynkach szkoły - 2, stadionu miejskiego -1, Centrum Kultury -1, Urzędu Miejskiego - 2, pawilonu handlowego - 1, skwerku nad jeziorem -1.

Jedna z kamer została udostępniona online.

kamera

ecol uniconZakład Produkcyjno-Handlowy "Melbud" Spółka jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc z Włocławka realizujący budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka poszukuje do pracy pracowników fizycznych, mężczyzn do pracy na budowie. Osoby zainteresowane pracą na budowie bezpośrednich informacji mogą uzyskać na miejscu prowadzenia prac.

OSTRZEZENIE! BURZE Z GRADEM stopien 1. Od godz. 20:00 18.08.17 do 5:00 19.08.17 - deszcz 10 do 25mm, wiatr porywy do 90 km/h

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 22.08.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: droga do szkoły – ocena stanu szlaków komunikacyjnych do szkół.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

jubileusz2Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1967 roku.

 

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Lubień Kujawski. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 30 września 2017r.

Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

plkW związku z planowanym remontem linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny czekają nas utrudnienia w ruchu drogowym na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych i powiatowych gminy Lubień Kujawski. Utrudnienia polegały będą na czasowym wyłączeniu z ruchu poszczególnych przejazdów kolejowych. Wykonawca zadania firma TORPOL S.A. przygotowała już stosowne oznakowanie objazdów. Natomiast o terminach planowanych objazdów wykonawca inwestycji będzie informował za pośrednictwem tablic informacyjnych oznakowania dróg oraz strony internetowej gminy. Pierwszych utrudnień możemy  spodziewać się ok. 28 sierpnia br. i potrwają ok. 14 dni. 

przerwawodyW związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowościach Klóbka, Modlibórz, Chojny, Charchocin nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 15:00.

zakonczenielata2

DSC 6748

Trwają prace brukarskie przy szkole podstawowej w Kłóbce. W ramach prowadzonych prac przewidziano wymianę starych płyt chodnikowych na nową kostkę brukową, remont części ogrodzenia oraz prace branży zieleń.  Podobne prace przeprowadzono w roku ubiegłym przy szkole w Lubieniu Kujawskim poprawiając tym samym jej zewnętrzny wizerunek.

 

 

 

DSC 6747Trwają prace związane z remontem budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Prace, których całkowita wartość wynosi 391 tys. zł. potrwają do września br. W ramach zaplanowanych prac remontowych wykonana zostanie termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej, wymiana pokrycia dachowego oraz dobudowa wejścia do części mieszkalnej. W ramach remontu przewidziano także zmianę sposobu użytkowania I piętra oraz poddasza na lokale mieszkaniowe.


Przypomnijmy, że w ramach poprawy warunków lokalowych budynków gminnych ośrodków zdrowia w ubiegłym roku wykonano remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach przeprowadzonego remontu ocieplono budynek oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Należy nadmienić, że w kosztach remontów w/w obiektu partycypują finansowo podmioty prowadzące działalność leczniczą w tych budynkach. W ramach zawartej z gminą umowy dokonują wyprzedzającej wpłaty czynszu za trzy lata z góry. SAPE ERROR: Нет файла /home/lubien6c/ftp/templates/schoolpro/images/cache/41783f2880e45983007213998a3b1a76/links.db. Создать не удалось. Выставите права 777 на папку.