• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Panorama

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8268Rozpoczynają się prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości prawie 0,9 mln zł jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DSC 8252W dniu 11 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania sprzętu do ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce zakupionego ze środków Powiatu Włocławskiego. Powiat Włocławski udzielił w bieżąc roku dotacji w wysokości 7 tys. zł. dwóm w/w jednostką z terenu naszej gminy znajdującym się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W uroczystości Powiat Włocławski reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki natomiast Gminę Lubień Kujawski Burmistrz Marek Wiliński oraz druhowie Prezesi Jacek Kosmalski, Andrzej Sudomir oraz Jerzy Światek.

krwiodawstwo15-go grudnia w g. 13.00 – 17.00  REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA z Bydgoszczy we współpracy z tutejszym stowarzyszeniem „Z drugiej strony” i Centrum Kultury Lubienia Kujawskiego organizuje kolejny, piąty  w tym roku cykliczny pobór krwi.

Mobilny punkt poboru krwi zaparkuje przed Centrum Kultury.

 Oddając honorowo krew m.in.

- kontrolujesz stan swojego  zdrowia (morfologia krwi)

- dowiesz się jaką masz  grupę krwi

- uzyskasz badania na obecność  bakterii kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C  

- otrzymasz legitymację HDK (Honorowego Dawcy Krwi)

Więcej --tutaj--

infordlaprodrolnych121217

energiaEnerga informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach:

 

 

Włocławek

Gmina Lubień Kujawski

11 gru 08:30 - 11 gru 11:30

odbiorcy zasilani ze stacji Narty 6

Włocławek

Gmina Lubień Kujawski

11 gru 11:00 - 13 gru 14:30

Czaple, Nowe Czaple odbiorcy zasilani ze stacji Czaple 4

Włocławek

Gmina Lubień Kujawski, Miasto i Gmina Kowal

12 gru 08:00 - 12 gru 11:00

Lubień Kujawski, Kowal, Szewo, Chojny, Rzegocin, Bilno, Charchocin, Modlibórz, Krzewie, Nowy Młyn, Nowy Młyn, Bagno, Kłóbka, Wiktorowo, Ossówek, Unisławice, Kępka Szlachecka

Włocławek

Gmina Lubień Kujawski

12 gru 08:00 - 12 gru 15:00

Rzegocin, Kłóbka, Podgórze

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 12.12.2017 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: przygotowanie regulaminu wynagradzania i premiowania.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

DSC 8232Kończą się prace związane z utwardzeniem nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kaliska. Zadanie jest realizowane z funduszu sołeckiego w ramach zadań zaplanowanych do wykonania w gminie w 2017 roku. Droga o długości ok. 120 metrów została utwardzona kostką brukową. Do wykonania podbudowy nawierzchni drogi wykorzystano kamień kolejowy pozyskany przez gminę z remontowanej obecnie przez kolej linii kolejowej. 

Jest to drugie zadanie realizowane w miejscowości Kaliska z funduszu sołeckiego. Pierwszym zadaniem był chodnik długości ok. 290 m. wybudowany w 2016 roku od drogi powiatowej do dworca PKP.

komisjaoDnia 21 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXV Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018- 2025.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

lgd1

stypendiumReferat Oświaty Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim informuje, że od dnia 11.12.2017 r. w kasie urzędu nastąpi wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym za miesiące od września do grudnia 2017 r. Wypłata nastąpi po okazaniu decyzji po odbiór, której należy zgłosić się do Referatu Oświaty - pokój nr 6.