• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

tonsmeier

 

Poniżej zamieszczamy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dla mieszkańców poszczególnych rejonów gminy Lubień Kujawski:

Na rok 2018:

Rejon 1 – Kościuszki, 19 Stycznia, 1 Maja, Plac Wolności, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Polna, Popławskiego, Lipowa, Leśna, Bukowa, Szkolna, Pogodna, Przejazd, Spokojna, Parkowa, 22 Lipca, Nowotki, Żwirki i Wigury, Żeromskiego, Ogrodowa.

Do pobrania:   wordikopdfiko

Rejon 2 – 1 Maja, Plac Wolności, Szkolna, Żwirki i Wigury. - Budynki Wielolokalowe

Do pobrania:   wordikopdfiko

Rejon 3 – Antoniewo, Beszyn, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Dziankowo, Dziankówek, Gagowy Nowe, Gagowy Stare, Kanibród, Siemionki, Siemiany, Świerna, Wąwał, Wola Dziankowska, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele.

Do pobrania:   wordikopdfiko

Rejon 4 – Bagno, Bileńska Kolonia, Bilno, Kaczawka, Krzewie, Krzewie II, Modlibórz, Stępka, Szewo.

Do pobrania:   wordikopdfiko

Rejon 5 – Błędowo, Chojny, Chwalibogowo, Kłóbka, Kłóbka Nowy Młyn, Kłóbka Podgórze, Rzegocin, Rzeżewo, Rzeżewo Morzyce, Sławęckie Góry, Wiktorowo.

Do pobrania:   wordikopdfiko

Rejon 6 – Błonie, Gliznowo, Henryków, Kamienna, Kąty, Kołomia, Kostulin, Kretkowo, Morzyce, Narty, Nowa Wieś, Narty Piaski, Rutkowice, Walentowo, Zakrzewo.

Do pobrania:   wordikopdfiko

Rejon 7 – Gocław, Gole, Golska Huta, Kaliska, Kobyla Łąka, Sławęcin, Stróże, Uchodze.

Do pobrania:   wordikopdfiko

 

Informacje

Do żółtych worków oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” dawniej „Plastik” wkładamy butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach, makulaturę oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do zielonych worków oznaczonych napisem „Szkło” wkładamy wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Do czarnych pojemników lub worków oznaczonych napisem „Odpady komunalne” wkładamy zmieszane odpady komunalne.

Od dnia 1 września 2016 roku świadczenie usług polegającychna odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubień Kujawski od właścicieli nieruchomości zamieszkałychwykonuje firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie.

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubień Kujawski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 87-880 Brześć Kujawski.

Mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 jest czynny dwa dni w tygodniu:

Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.30

Piątek w godzinach od 8.00 do 14.30

Przyjmuje odpady:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • papier i tekturę;
 • odpady zielone;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • popiół;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • tekstylia i odzież.

Poziomy recyklingu:

Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubień Kujawski poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom13,89 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom23,10 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom16,35 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom25,12 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom54,74 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom20,04 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom100 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom100 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom100 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom98 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom92,11 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom85,23 %

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom79,17 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom26,40 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom18,96 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom24,34 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom28,02 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom26,49 %