• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 10 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 9:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XXV Sesji Rady Miejskiej
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXIV Sesji Rady Miejskiej
4.Wybór sekretarza obrad
5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na realizację zadania „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej”.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 – 2024.
 3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 7. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych
 8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach.
 9. Uchwała sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kanibrodzie.
 10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kłóbce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kłóbce.
 11. Uchwala w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim.
 12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały.
 13. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 15. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Wolne wnioski, zapytania.
 18. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski