• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

VAT1W 2017 r. gmina Lubień Kujawski odzyskała już ponad 1,2  mln. zł. z zapłaconego podatku VAT z lat 2012 - 2016. Odzyskane z lat ubiegłych środki pozwolą zrealizować szereg tegorocznych inwestycji bez potrzeby korzystania z kredytu. Aktualnie gmina prowadzi starania o zwrot Vat w wysokości ok. 1 mln zł. z tzw. funduszu drzewkowego. Odzyskane z wspomnianego funduszu drzewkowego środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie w 2018 roku budowy ok. 60 przydomowych oczyszczalni ścieków.