• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 29 grudnia 2017 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXVI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Włocławskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 4. Uchwała w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich.
 5. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w m. Narty.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 – 2023.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 8. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski, zapytania.
 13. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski