• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8426W dniu 21 grudnia br. na posiedzeniu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2018 rok. Planowane wydatki budżetu gminy w 2018 roku wyniosą 36,6 mln zł. w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono prawie 12 mln zł. Głównymi kierunkami inwestycjami gminy w 2018 r. będą nadal inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być budowane m.in. w miejscowościach Kłóbka, Rzegocin, Nowa Wieś, Stępka, Walentowo, Kaliska, Dziankówek, Sławęcin, Czaple Nowe, Gagowy Nowe, Bilno, Modliborek i Szewo. Kontynuowane mają być inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną poprzez dalszą budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zaplanowano także środki na termomodernizacje szkół w Kłóbce, Kanibrodzie i Kaliskach oraz przewidziano środki na rozpoczęcie budowy sali widowiskowo – sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.  W budżecie gminy planuje się ponadto m.in. budowę ścieżki nad jeziorem lubieńskim, wydatki na fundusz sołecki, rewitalizację wsi Kamienna oraz rewitalizację Miasta Lubień Kujawski. Po głosowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali radnym za zgodne uchwalenie budżetu gminy za wsparcie i wyrozumiałość okazaną w fazie uzgadniania projektu budżetu oraz wyrazili nadzieję na czynną współpracę przy realizacji zadań budżetowych.

DSC 8429DSC 8430DSC 8434