• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20180117 084236Trwają prace związane z remontem wnętrza budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Koszty prac remontowych pokrywa w całości spółka Barska Centrum Lecznicze, jako podmiot realizujący świadczenia medyczne w budynku. Remont wnętrza ma na celu podniesienie standardu i warunków funkcjonowania ośrodka zdrowia. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku budynek ośrodka zdrowia przeszedł gruntowną termomodernizację. W ramach prac remontowych wykonana została termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej, wymiana pokrycia dachowego oraz dobudowa wejścia do części mieszkalnej. W ramach remontu przewidziano także zmianę sposobu użytkowania I piętra oraz poddasza na lokale mieszkaniowe, które gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży w bieżącym roku. Wykonane prace znacząco poprawiły estetykę obiektu, w którym świadczone są usługi medyczne.

W ramach poprawy warunków lokalowych budynków gminnych ośrodków zdrowia w 2016 roku wykonano remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach przeprowadzonego remontu ocieplono budynek oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Należy nadmienić, że na mocy zawartych z gminą porozumień w kosztach remontów w/w obiektów partycypują finansowo podmioty prowadzące działalność leczniczą w tych budynkach.

20180117 083520

20180117 083604

20180117 083620

20180117 084236

20180117 084245

20180117 084417

20180117 084348

 

Przed remontem

img14

img15

img17

img18

img20