• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

oczyszczsciekowW związku z nieprzystąpieniem dotychczasowego Wykonawcy tj. konsorcjum firm Becker-Warkop Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. do wykonania przebudowy oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim burmistrz Lubienia Kujawskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z w/w Wykonawcą z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 110 tys. zł. Odstąpienie od umowy i naliczenie kar umownych jest konsekwencją kilkumiesięcznej zwłoki w przystąpieniu przez konsorcjum do realizacji zadania co powoduje, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umownym tj. do końca maja br. 

W związku z powyższym w najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie nowy przetarg na realizację zadania.