• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

stypendiumW związku z pytaniami zainteresowanych mieszkańców gminy dotyczącymi terminu wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym uprzejmie informujemy, że dopiero w dniu 18.04.2018r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję WFB.I.3120.3.15.2018 określającą plan dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów zamieszkujących teren naszej gminy. Przewidujemy, że w ciągu kilku dni od dnia wydania tej decyzji przyznana kwota powinna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, po czym niezwłocznie zostanie wypłacona osobom, które złożyły wnioski o przyznanie stypendium socjalnego.