• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

rpo 10W dniu 23 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Umowę dotacji w imieniu Gminy Lubień Kujawski podpisywali burmistrz Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. Gminie przyznano 0,5 mln. zł. dotacji na montaż 40 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i 5 użyteczności publicznej położonych na terenie gminy. Dotacja pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2017 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną. na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Bilnie, Kanibrodzie, Kłóbce oraz Morzycach.

Więcej informacji z uroczystości podpisania umów --tutaj--