• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

vat2018W ostatnich dwóch latach gmina Lubień Kujawski odzyskała prawie 1,9  mln. zł. z zapłaconego przez gminę podatku VAT z lat 2012 - 2017. Odzyskane z lat ubiegłych środki pozwoliły zrealizować wiele ważnych dla gminy inwestycji jak m.in. budowa nowych dróg. Odzyskanie środków było możliwe dzięki podjęciu przez gminę współpracy z kancelarią prawną z Torunia, posiadającą duże doświadczenie w zakresie zwrotów VAT dla gmin prowadząc podobne sprawy na rzecz m.in. gminy Lubanie, Brześć Kujawski czy Kowal. Gmina za skutecznie odzyskane środki zgodnie z umową płaci kancelarii wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 18% odzyskanych przez firmę środków netto. Całkowity koszt odzyskania 1,9 mln. zł. wyniósł dotychczas 252 tys. zł. brutto.  Aktualnie gmina Lubień Kujawski prowadzi starania o zwrot VAT w wysokości ok. 0,8 mln. zł. z tzw. funduszu drzewkowego. Odzyskane z wspomnianego funduszu drzewkowego środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.