• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

drogiZakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy dróg w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty. Dokumentację projektową opracowało Biuro Projektowe Renata Krajczewska – Jędrusiak z Lubienia Kujawskiego. Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę ok. 3 km dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aktualnie oczekujemy ogłoszenia przedłużającego się naboru wniosków w  ramach w/w programu, który pierwotnie planowany był na I kwartał 2018 roku. W załączeniu pismo Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dariusza Kurzawy wyrażające zaniepokojenie przedłużającym się naborem wniosków.  Po złożeniu wniosku o dofinansowanie planuje się ogłoszenie przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac.

piosmo dot. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych page 001piosmo dot. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych page 002