• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

azbestKG EKO-INVEST Sp. z o.o. z Warszawy  wykona prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski w 2018 roku. Firma złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę w zakończonym właśnie postępowaniu. Azbest usuwany będzie z nieruchomości na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się w 2018 roku do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032. Dotacji na realizację zadania w wysokości ponad 65 tys. zł. Gminie Lubień Kujawski udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja jest udzielona na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z 6 nieruchomości w ilości powyżej 17 ton, oraz azbestu uprzednio zdjętego z dachów i składowanego na terenie 33 nieruchomości, w ilości około 131 ton.  Dotacja pokrywa koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu. Dotacja nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachu. Planuje się, że zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032”.