• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

dsc 0320W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas obrad Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim dokonywała m.in. zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2017.

Jednym z punktów obrad było udzielenie Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Galeria zdjęć --tutaj--