• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 17 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego kredytu bankowego
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 – 2025.
 3. Uchwała w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 – 2023.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w m. Narty.
 5. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 7. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski, zapytania.
 10. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski