• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXIII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

  

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 5. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w m. Kaliska od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 6. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w m. Kaliska.
 7. Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie gazyfikacji Gminy Lubień Kujawski.
 10. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Wolne wnioski, zapytania.
 15. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski