• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 12712Przedszkole w Lubieniu Kujawskim otrzymało nowy sprzęt za kwotę 73 tys. zł. Zakupy realizowane były w ramach projektu unijnego na wdrażanie, którego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu przyznał Gminie Lubień Kujawski ponad 100 tys. zł. dotacji. Gminie przyznano środki na zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, tablicy interaktywnej oraz sprzętu komputerowego. W ramach projektu przeprowadzone były także zajęcia dodatkowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych. Realizację zadań prowadzono do 31 sierpnia 2018 roku.

Od września br. gmina Lubień Kujawski rozpoczyna wdrażanie w szkołach w Lubieniu Kujawskim, Kłóbce, Kaliskach oraz Kanibrodzie kolejnego projektu unijnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu do naszych szkół trafi ponad 500 tys. zł z Unii Europejskiej. Pieniądze przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w ramach partnerskiego projektu sześciu gmin Powiatu Włocławskiego tj. Baruchowa, Boniewa, Chodcza, Izbicy Kujawskiej, Lubienia Kujawskiego oraz Lubrańca. Całkowita wartość projektu wynosi 3 mln zł. w tym 500 tys. zł. będzie miała do wykorzystania gmina Lubień Kujawski. Pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie szans i wyrównanie braków edukacyjnych uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni przyrodniczych. Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach projektu będą realizowane od września 2018r. do czerwca 2020r. Przewiduje się, że z gminy Lubień Kujawski weźmie w nich udział 340 uczniów.

DSC 12712