• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 1537Dnia 7 września 2018  roku odbyło się uroczyste, po raz trzynasty, wręczenie przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego dyplomów i decyzji stypendialnych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Na 2018/2019  Burmistrz Lubienia Kujawskiego przyznał  28 stypendiów. Gala odbyła się w Centrum Kultury w  obecności Radnych RM w Lubieniu Kujawskim, Radnych Powiatowych, Dyrektorów szkół i instytucji kultury oraz Pracowników Urzędu Miejskiego. W uroczystości uczestniczyli Rodzice, Nauczyciele i Trenerzy, którzy na co dzień pracują, wspierają i pomagają rozwijać talenty dzieci  i młodzieży. Po uroczystym rozdaniu dyplomów i decyzji kilkoro Stypendystów zaprezentowało swoje umiejętności artystyczne i sportowe. Wszystkim Stypendystom, Rodzicom, Nauczycielom, Dyrektorom szkół i Trenerom złożono osobiście serdeczne gratulacje i podziękowania oraz obdarowano przypinkami, które upamiętniają 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W bieżącym roku stypendia  otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa

 1. Amelia Sławińska- naukowe- Lubień Kujawski
 2. Sara Krygier-naukowe – Lubień Kujawski
 3. Gabriela Olczak-naukowe – Lubień Kujawski
 4. Marcelina Zielińska-naukowe – Lubień Kujawski
 5. Wiktor Bątkowski-naukowe - Kaliska
 6. Marcin Kotfas-artystyczne – Lubień Kujawski; Studio Dance we Włocławku
 7. Julia Pietrzak-artystyczne - Kaliska
 8. Adam Duklas – sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 9. Adrian Kosmalski-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 10. Helena Seklecka –sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 11. Gabriela Jędrusiak-sportowe- KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 12. Nadia Szcześniewska-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 13. Julia Skalska-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 14. Franciszek Świerczyński-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 15. Aleksander Wawrzyniak-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 16. Michał Michalski-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski

Gimnazjum

 1. Oliwia Jabłońska – naukowe – Lubień Kujawski
 2. Justyna Jastrzębska – naukowe – Lubień Kujawski
 3. Paweł Matczak – naukowe – Lubień Kujawski
 4. Mateusz Chmielewski – naukowe - Kłóbka
 5. Kamil Korpal – naukowe - Kłóbka
 6. Marcin Terpiński – naukowe - Kłobka
 7. Alicja Deicka – artystyczne – Lubień Kujawski; Centrum Kultury w L-K
 8. Dominika Spychala-artystyczne – Lubień Kujawski

Szkoła Średnia

 1. Weronika Andryjańczyk – naukowe – LMK we Włocławku
 2. Małgorzata Justyńska – naukowe – LMK we Włocławku
 3. Mateusz Symczak – naukowe LZK we Włocławku
 4. Kaja Sosnowska-artystyczne – LMK we Włocławku; Centrum Kultury w L-K

 

Galeria zdjęć --tutaj--

 

A teraz wspomnienia i statystyka

            Już 13. raz Burmistrz Lubienia Kujawskiego przyznał to wyjątkowe, lokalne stypendium. Staramy się wspierać rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży, która dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskuje w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia  oraz  nadal chce się rozwijać. Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej były przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXXII/179/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  z dnia 30 maja 2006r.  w sprawie:  „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, a  od 2015 roku na podstawie Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015 r. Program po raz pierwszy zaczął funkcjonować od 1 września 2006 r. za osiągnięcia  uzyskane w roku szkolnym 2005/2006. O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski  lub dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie naszej Gminy, a uczące się szkołach ponadgimnazjalnych poza terenem Gminy Lubień Kujawski.    

Ze stypendium skorzystało już 100 uczniów z naszej Gminy, niektórzy z nich wielokrotnie. Do tej pory przyznano 188 stypendiów. W  ciągu ostatnich czterech lat w ramach realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”  środki finansowe przeznaczone na ten cel przez Gminę to 247 000 zł.

W bieżącym roku z racji 100 uczniów na 100 - lecie naszej Ojczyzny ufundowano nagrodę specjalną, którą otrzymała Weronika Andryjańczyk. W latach 2014-2019 Weronika systematycznie – pięciokrotnie - otrzymywała stypendium naukowe.

wykresystyppendiun

 

Burmistrz i Radni naszej Gminy i Radni Powiatowi wyrażają uznanie dla Rodziców, Nauczycieli, Trenerów, którzy systematycznie rozwijają pasję i talent młodych ludzi, wspierają ich uzdolnienia, kreatywność oraz umożliwiają im osiąganie sukcesów. Trud i czas poświęcony na przygotowanie uczniów przekłada się na osiąganie wysokich miejsc  w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach, festiwalach, co warunkuje uzyskanie naszego gminnego stypendium.

Wszystkim Stypendystom, Rodzicom, Nauczycielom, Trenerom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Elżbieta Wojciechowska