• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 4764Zakończyliśmy termomodernizację budynków szkół w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. Prace budowlane realizował Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia. Roboty budowlane obejmowały głęboką modernizacje energetyczną w/w budynków publicznych, w tym m.in. ocieplenie obiektów, docieplenie/wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość przyznanego gminie dofinansowania wyniosła 1,5 mln. zł.

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne przyczyniły się nie tylko do poprawy estetyki budynków szkół ale przede wszystkim do poprawy ich parametów cieplnych. Planuje się, że dzięki przeprowadzonym pracom koszty eksploatacji budynków w szczególności ogrzewania i oświetlenia zmniejszą się, co najmniej o 60%. Wygospodarowane z tego tytułu środki finansowe można będzie w przyszłości przeznaczać na dalszą poprawę standardów nauki w szkołach w tym zakupu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

DSC 4749DSC 4754DSC 4764DSC 4774DSC 4795DSC 4814