• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

drogaW dniu 17 września br. Gmina Lubień Kujawski złożyła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych Szewo – Bilno – Gagowy – Modlibórz – Modliborek. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Gmina w ramach programu wnioskuje o dofinansowanie do w/w przebudowy dróg w wysokości ok. 2,5 mln. zł. W ramach zadania we wskazanych miejscowościach planuje się przebudowę łącznie ponad 8 km. dróg gminnych. Dotychczas w ramach programu gmina Lubień Kujawski corocznie otrzymywała dotację od Wojewody. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi w październiku br. a zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca września 2019 roku.