• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

uid 8488790f38bf7781aea1cc0437a6c5d31533225103277 width 1600 play 0 pos 0 gs 0 height 900W dniu 17 października br. Sąd Okręgowy we Włocławku wydał postanowienie o konieczności sprostowania nieprawdziwych informacji i przeproszenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego przez kandydata na Burmistrza Ireneusza Gdaka za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w swojej ulotce wyborczej oraz w wypowiedzi w telewizji CW 24. 

Treść przeprosin:

"Ja, Ireneusz Gdak, kandydat na Burmistrza Lubienia Kujawskiego z ramienia Komitetu Wyborczego KWW-RAZEM DLA GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI oświadczam, że nieprawdziwe są rozpowszechnione przeze mnie w wywiadach telewizyjnych i ulotkach informacje:

 1. iż kredyt, na zaciągniecie którego Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim wyraziła zgodę podczas sesji w dniu 17.07.2018 r., skutkować będzie ograniczeniem inwestycji przez całą kolejną kadencję oraz skutkować może brakiem środków na zasiłki dla osób potrzebujących;
 2. iż Burmistrz Marek Wiliński obiecał w poprzedniej kampanii pensję dla siebie w wysokości 5.000 zł i tej obietnicy nie dotrzymał;
 3. iż Burmistrz Marek Wiliński naraził Gminę na stratę ponad 250.000 zł tytułem rozliczenia podatku VAT;
 4. iż Burmistrz Marek Wiliński wyprzedał majątek Gminy za ułamek rzeczywistej wartości, czego przykładem jest tzw. „Agronomówka” w Lubieniu Kujawskim sprzedana za 50.000 zł, a wyceniona na ponad 250.000 zł;
 5. iż Burmistrz Marek Wiliński zamierza sprzedać budynek po byłej szkole w Nartach za 96.000 zł;
 6. iż Burmistrz Marek Wiliński nie zapobiegł sprzedaży udziałów przez firmę PKN Orlen firmie Gaz System, która nie jest zainteresowana wydobyciem soli;
 7. iż Burmistrz Marek Wiliński zaprzestał wydawania zasiłków celowych dla osób najbiedniejszych i potrzebujących.
 8. iż w Lubieniu Kujawskim nielegalnie zrzucane są ścieki do jeziora Kaczawka z miejskiej oczyszczalni ścieków;
 9. iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kopalni soli w Lubieniu Kujawskim.

Za rozpowszechnianie powyższych nieprawdziwych informacji przepraszam Burmistrza Marka Wilińskiego",

Sąd  nakazał także Ireneuszowi Gdakowi wpłacenie kwoty 5.000,00 zł na rzecz Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA".