• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 5 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie II Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich  XXXVIII i I  Sesji Rady Miejskiej.
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego.
 2. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji oraz jej składu osobowego.
 3. Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz ich składów osobowych.
 4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
 8. Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski oraz nadania mu Statutu.
 9. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski