• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

1W dniu 28 grudnia br. na posiedzeniu IV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2019 rok. Planowane wydatki budżetu gminy w 2019 roku wyniosą 36,6 mln zł. w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono prawie 10 mln zł. Głównymi kierunkami inwestycjami gminy w 2019 r. będą nadal inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być budowane m.in. w miejscowościach Kaczawka, Nowa Wieś, Narty, Kąty, Szewo, Bilno, Modlibórz, Modliborek. Kontynuowane mają być inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji w Golach oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zaplanowano także środki na rewitalizację Lubienia Kujawskiego oraz miejscowości Kamienna.  W budżecie gminy planuje się ponadto m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych, wydatki na dokończenie prac przy żłobku oraz domu seniora, wydatki na fundusz sołecki, targowisko miejskie, rewitalizację wsi Kamienna oraz Miasta Lubień Kujawski. Po głosowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali radnym za zgodne uchwalenie budżetu gminy za wsparcie i wyrozumiałość okazaną w fazie uzgadniania projektu budżetu oraz wyrazili nadzieję na czynną współpracę przy realizacji zadań budżetowych.

2