• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W minioną niedziele tj. 20 marca br. odbyło się ostatnie w gminie walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie. Wcześniej takie spotkania odbywały się już w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Morzycach, Lubieniu Kujawskim, Kłóbce oraz Kanibrodzie. Spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych były okazją do podsumowania działalności OSP w minionym roku oraz nakreślenia planów na lata przyszłe. Podczas spotkań dokonano także wyborów władz poszczególnych jednostek na nową kadencje. Dziękując ustępującym władzom życzymy sukcesów nowym. Poniżej prezentujemy składy osobowe poszczególnych Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Wykaz Zarządów OSP

OSP Lubień Kujawski

1. Prezes
2. Wiceprezes-Naczelnik
3. Wiceprezes
4. Z-ca Naczelnika
5. Sekretarz
6. Skarbnik
7. Gospodarz
8. Kronikarz
9. Członek
- Jerzy Wesołowski
- Jerzy Świątek
- Zdzisław Gałązkiewicz
- Stefan Majewski
- Jarosław Jastrzębski
- Jan Wawrzyniak
- Kazimierz Dąbrowski
- Tadeusz Makowski
- Wojciech Wieczorek

OSP Kłóbka

1. Prezes
2. Wiceprezes-Naczelnik
3. Z-ca Naczelnika
4. Sekretarz
5. Skarbnik
6. Gospodarz
- Andrzej Sudomir
- Tomasz Kwiatkowski
- Janusz Chmielewski
- Jarosław Wasielewski
- Jakub Górecki
- Marek Nowak

OSP Morzyce

1. Prezes
2. Wiceprezes-Naczelnik
3. Sekretarz
4. Skarbnik
5. Gospodarz
6. Wiceprezes
7. Z-ca Naczelnika

- Mieczysław Złotowski
- Ryszard Olesiński
- Stanisław Warszawski
- Lech Kosiewicz
- Zbigniew Złotowski
- Tomasz Jankowski
- Adam Słomczewski

OSP Krzewie

1. Prezes
2. Wiceprezes-Naczelnik
3. Z-ca Naczelnika
4. Sekretarz
5. Skarbnik
6. Gospodarz
- Paweł Wiliński
- Adam Kwiatkowski
- Adam Chmielewski
- Emilia Wilińska
- Stanisław Matczak
- Leszek Matusiak

OSP Kanibród

1. Prezes
2. Wiceprezes-Naczelnik
3. Sekretarz
4. Skarbnik
5. Gospodarz
- Kazimierz Łukaszewicz
- Rafał Żółtowski
- Tomasz Zwierzchowski
- Ireneusz Zwierzchowski
- Krzysztof Łukaszewicz

OSP Bilno

1. Prezes
2. Wiceprezes-Naczelnik
3. Z-ca Naczelnika
4. Sekretarz
5. Skarbnik
6. Gospodarz

- Kazimierz Olach
- Błażej Kacprzyk
- Bartłomiej Tomczak
- Damian Deska
- Wiesław Gontarek
- Piotr Ostrowski