• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona prace związane z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku w zakresie ścian zewnętrznych, przebudowę nawierzchni utwardzonych na terenie działki wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowego ogrodzenia na cokole z przęsłami stalowymi. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 60 dni od zawarcia umowy. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 28 kwietnia br.

Więcej informacji o postępowaniu --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski jest właścicielem dwóch budynków, w których mieszczą się ośrodki zdrowia tj. w Kłóbce oraz w Lubieniu Kujawskim.  Aktualnie zakończono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. Trwają natomiast prace nad dokumentacją projektową termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Realizację w/w zadań planuje się w 2016 roku. Udział finansowy w przedsięwzięciach zadeklarowali użytkownicy budynków - przychodnie medyczne.