• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy zadania przebudowy drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej Gocław - Gole nr 191424C od km 0+000 do km 1+185 zlokalizowanego na terenie gminy Lubień Kujawski, mający swój początek w km 0+000, którą stanowi krawędź nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz - Kaliska - Lubień Kujawski w km 4+442 tej drogi, natomiast koniec to km 1+185 projektowanego odcinka. Termin realizacji zadania ustalono do 31 sierpnia 2015 roku. Oferty należy składać w terminie do 27 kwietnia 2015 roku do godziny 10:00.

 

Więcej informacji tutaj