• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

oczyszczsciekowGmina Lubień Kujawski wyłoniła wykonawcę, który przebuduje oczyszczalnie ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zadanie o wartości 1,1 mln zł zrealizuje konsorcjum firm Becker-Warkop Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. W ramach zadania w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy wybudowany zostanie nowy stopień mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornik buforowy na wody ściekowe oraz wyremontowany węzeł osadowy. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego w szczególności, jakości wody odpływającej z oczyszczalni do tzw. małego jeziora. Potrzeba realizacji inwestycji wynika ponadto z sukcesywnie zwiększającej się ilości ścieków wpływających do oczyszczalni zarówno z nowo przyłączanych gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych.