• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaDnia 24 maja 2017 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XXII Sesji Rady Miejskiej
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXI Sesji Rady Miejskiej
4.Wybór sekretarza obrad
5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2017 rok.
 3. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 5. Uchwała w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w m. Kłóbka.
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 9. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Wolne wnioski, zapytania.
 14. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                             

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski