• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 1 września 2017 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXIII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 – 2024.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w m. Kaliska.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w m. Narty.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Lubieniu Kujawskim.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości w m. Rzegocin obręb Chojny od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 8. Uchwała w sprawie zmian nazw ulic.
 9. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Lubień Kujawski.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 15. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 17. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Wolne wnioski, zapytania.
 20. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski