• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

orlen2Trwają prace projektowe nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod inwestycję związaną z budową kopalni soli w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski. Zadanie realizuje biuro projektowe MC Kwadrat z Krakowa. Miejscowy plan opracowywany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/167/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w w/w obrębie geodezyjnym. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 98 ha. Miejscowy plan jest dokumentem niezbędnym przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę kopalni soli przez PKN ORLEN.

Ulotka - Odwierty Solankowe