• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

fundusz soeckiPo raz pierwszy ponad 120 tys. zł. z budżetu państwa otrzymała Gmina Lubień Kujawski, jako zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. Rok 2016 był pierwszym, w którym gmina realizowała zadania w ramach funduszu sołeckiego organizując spotkania w poszczególnych sołectwach. Wysiłek sołtysów i mieszkańców opłacił się i gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie w kwietniu 2009 roku. Pierwszymi gminami wdrażającymi fundusz w powiecie włocławskim były m.in. gminy Choceń, Brześć Kujawski oraz Włocławek.