• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

dzialki 05 2019Kliknij aby powiększyć

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do zbycia

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/105

0,1155

WL1W/00062016/2

Kaliska

28.100,00

2.

232/106

0,0886

WL1W/00062016/2

Kaliska

22.200,00

3.

232/107

0,0882

WL1W/00062016/2

Kaliska

22.100,00

4.

232/108

0,1133

WL1W/00062016/2

Kaliska

27.600,00

5.

232/109

0,1160

WL1W/00062016/2

Kaliska

28.200,00

6.

232/110

0,0880

WL1W/00062016/2

Kaliska

22.000,00

7.

232/111

0,0876

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.900,00

8.

232/112

0,1140

WL1W/00062016/2

Kaliska

27.700,00

9.

232/114

0,1140

WL1W/00062016/2

Kaliska

27.700,00

10.

232/115

0,0857

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.400,00

11.

232/116

0,0857

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.400,00

12.

232/117

0,1142

WL1W/00062016/2

Kaliska

27.800,00

13.

232/118

0,1201

WL1W/00062016/2

Kaliska

29.200,00

14.

232/119

0,0902

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.600,00

15.

232/120

0,0902

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.600,00

16.

232/121

0,1203

WL1W/00062016/2

Kaliska

29.300,00

 1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z jego zapisem stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 30 maja 2019r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim  pokój nr. 2 lub telefonicznie  - tel. 54/284 43 52 lub 54/284 43 22.