• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

wku1

umowy PROW 004Pierwsze pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej podzielone. Umowy o dofinansowanie podpisali w dniu 6 lipca w Toruniu przedstawiciele 74 gmin lub gminnych spółek celowych, które przygotowują się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz systemowych przydomowych oczyszczalni ścieków. W ceremonii uczestniczyli przewodniczący sejmiku Ryszard Bober i wicemarszałek Dariusz Kurzawa. 

Wśród beneficjentów programu jest Gmina Lubień Kujawski, która dzięki środkom unijnym z PROW przebuduje oczyszczalnie ścieków w Lubieniu Kujawskim. Wysokość unijnej dotacji w zadaniu o łącznej wartości 1,1 mln zł. wyniesie 63,63%.  Realizacja projektu przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego w szczególności, jakości wody odpływającej z oczyszczalni do tzw. małego jeziora. Potrzeba realizacji inwestycji wynika z sukcesywnie zwiększającej się ilości ścieków wpływających do oczyszczalni zarówno z nowo przyłączanych gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych.

W ramach zadania w terminie do 30 maja 2018 roku wybudowany zostanie nowy stopień mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornik buforowy na wody ściekowe oraz wyremontowany węzeł osadowy. Zadanie zrealizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Becker-Warkop Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o.  

ogłoszenie rozwój 5 2017str1ogłoszenie rozwój 5 2017str2Zalączniki do pobrania TUTAJ

fabrykafirm

20170706 152412Trwają prace związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka. Wykonawcą zadania jest Zakład Produkcyjno-Handlowy "Melbud" Spółka jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc z Włocławka. Koszt prac wyniesie ok. 2 mln. zł.  Zadanie jest współfinansowane w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 5 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. 

 

termomodernizacjaGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona prace związane z termoodernizacją budynków Szkół w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. Planowane do wykonania roboty budowlane obejmują głęboką modernizacje energetyczną w/w budynków publicznych, w tym m.in. ocieplenie obiektu, docieplenie/wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. Wykonawcy zainteresowani przetargiem swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 18 lipca br. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

 

wodociagZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że dziś tj. 05.07.2017r. w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi na terenie miejscowości Kłóbka uszkodzony został wodociąg rozdzielczy co spowoduje przerwę w dostawie wody do godz. 15:00 dla miejscowości: Kłóbka, Chojny, Charchocin, Błędowo, Rzeżewo, Wiktorowo, Chwalibogowo. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

pismowojewkonkplast

DSC 6677Trwają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizuje firma P.H.U. Us-Kom Robert Kołodziejski z Gostynina. Azbest usuwany jest z nieruchomości na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się w 2017 roku do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032. Dotacji na realizację zadania w wysokości ponad 45 tys. zł. Gminie Lubień Kujawski udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W bieżącym roku zaplanowano zdemontowanie i unieszkodliwienie azbestu z 33 nieruchomości.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji w 2018 roku. mogą składać stosowne wnioski do końca stycznia 2018 roku.

Wniosek kierowany do Burmistrza Lubienia Kujawskiego, powinien zawierać informacje:

1. Dane osobowe właścicieli obiektu, który ma być objęty wnioskiem
2. Określenie przez wnioskodawcę, w jakim zakresie ma być udzielone wsparcie finansowe:
- demontaż pokrycia dachowego
- transport odpadów azbestowych
- unieszkodliwianie wyrobów azbestowych
3. Adres obiektu, z którego będzie demontowany azbest wraz z nr działki
4. Określenie, w którym kwartale 2018 r. będzie realizowane przedsięwzięcie
5. Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek do pobrania --tutaj--

ohpwloclawek