• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 16.10.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

43878419 326182374812473 1262812623741648896 nUniwersytet Warszawski i Państwowa Akademia Nauk badają mieszkańców Państwa gminy. Efektem projektu będzie skrojony na miarę potrzeb lokalnych plan działań wspierających rozwój. Prosimy o wypełnienie krótkiej https://goo.gl/forms/6XpacikdDSAceMpg2
Więcej informacji o tym projekcie badawczym jest na naszej stronie: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/mrr,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja.,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja.

Dziękujemy za pomoc!

DSC 4959Wykonano prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stępka. Zadanie realizuje Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu z programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację inwestycji gminie przyznano ponad 132 tys. dofinansowania. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Jackiem Kosmalskim podczas wizytacji prac na drodze.

dziennauczyciela01 480

wiosW związku z ostatnimi informacjami dotyczącymi możliwego zanieczyszczenia jeziora Kaczawka przez gminną oczyszczalnie ścieków w Lubieniu Kujawskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - delegatura we Włocławku, przeprowadził kontrolę zrzutu wody z oczyszczalni oraz deszczowej do jeziora Kaczawka. Kontrola WIOŚ-u była połączona z poborem prób ścieków z kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków miejskiej w Lubieniu Kujawskim do rzeki Lubieńki oraz wody z jeziora Kaczawka. Wyniki szczegółowych badań w/w prób wykazały, iż wartości wskaźników zanieczyszczenia są niższe od wartości dopuszczalnych w pozwoleniu wodno prawnych. Nie stwierdzono więc nieprawidłowości zanieczyszczania jeziora Kaczawka.

 

seniorW dniu 11 października br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim została podpisana umowa z wykonawcą prac budowlanych związanych z remontem części pałacowej budynku po byłym domu dziecka na potrzeby Dziennego Domu Seniora. W imieniu wykonawcy firmy „TOM-BUD” S.C. umowę podpisał właściciel firmy Krzysztof Tomczyk, natomiast w imieniu gminy pod umową podpisy złożyli Burmistrz Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. Całkowita wartość zadania wynosi 740 tys. zł. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior+” 2018. Na realizację inwestycji Gmina Lubień Kujawski otrzymała 300 tys. zł. dotacji. 

Kolejne 300 tys. zł. dotacji przekazuje gminie Powiat Włocławski. W imieniu powiatu w uroczystości podpisania umowy udział brał Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki. 

foto2W dniu 11 października br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Lubień Kujawski. W imieniu wykonawcy firmyEprosument S.A. umowę podpisywali Prezes Michał Szczepański oraz Wiceprezes Cezary Wujciński, natomiast w imieniu gminy pod umową podpisy złożyli Burmistrz Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. 

W ramach zadania na terenie gminy zostanie wykonana dostawa i montaż 40 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i 5 użyteczności publicznej. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja z Unii europejskiej pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2017 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną. na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Bilnie, Kanibrodzie, Kłóbce oraz Morzycach.

W najbliższym czasie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu planuje kolejne nabory wniosków o dofinansowanie tego typu projektów tj. instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 50% kosztów budowy instalacji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kolejnych edycjach programu chęć udziału mogą zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pok. 17 w terminie do końca października br.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 12.10.2018 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

komisjaoDnia 18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXVI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Gminy Lubień Kujawski”.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

hdimgc882f2ba5f464834bbd06e24cd80f9Dziesięcioro niecierpliwych dzieci wzięło udział w tej niezwykłej i szczególnej uroczystości. Pierwszaki pod wodzą pani Marzeny Pląskowskiej Przygotowały ciekawy występ artystyczny. Wraz z koleżankami i kolegami ze starszych klas śpiewali piosenki, recytowali wierszyki i zachwycili zebranych swoją odwagą i elokwencją. Tym samym udowodnili, iż są gotowi stać się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Wszyscy zaproszeni goście: pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego, pan Zygmunt Wierzowiecki Przewodniczący Rady Powiatu, Kierownik Referatu Oświaty pan Rafał Balcerowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Grauman, radny Polichnowski Marian, a także pani Natalia Wojciechowska Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Proboszczowie Parafii w Chodczu i Lubieniu Kujawskim uświetnili swoją obecnością to ważne wydarzenie. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, obiecały godnie reprezentować szkołę, a na koniec otrzymały mnóstwo gratulacji, pięknych życzeń oraz prezenty, które będą przypominały o tym pełnym wrażeń dniu. Uczniowie klas IV- VIII, na koniec uczcili zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej krótkim występem artystycznym przygotowanym pod opieką Pana Miłosza Kierzkowskiego. Wszystkim pracownikom szkoły już dziś składamy najserdeczniejsze życzenia. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Galeria zdjęć na stronie szkoły --tutaj--