• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Zakończono budowę czterdziestu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski wykonanych w oparciu o urządzenia działające na metodzie technologii fluidalnego złoża biologicznego. Roboty budowlane wykonywał Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka. Koszt całkowity tego zadania wynosi 580 tys. zł. Zadanie jest współfinansowane w 75% ze środków tzw. funduszu drzewkowego, oraz w 25% budżetu gminy oraz wpłat osób, którym budowane są przydomowe oczyszczalnie. W związku z dużym zainteresowaniem budową przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku nie wszystkie wnioski mogły być zrealizowane w bieżącym roku. Tegoroczne oczyszczalnie były budowane według kolejności zgłoszeń oraz do wysokości pozyskanych środków z funduszu drzewkowego. Prowadzone są starania, aby program budowy dofinansowywanych przydomowych oczyszczalni ścieków kontynuować także w 2016 roku.

W dniu 27.10.2015r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie odbyła się uroczystość pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej. Dzieci pasowane były w obecności przedstawicieli lokalnych oraz powiatowych władz samorządowych a także licznie zebranych rodziców. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem. Rodzice obiecali, że będą pomagać swoim dzieciom w nauce, będą je kochać i akceptować takimi jakie są. Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki od gości uroczystości.

Galeria zdjęć --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 02.11.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne. Podczas  spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące założeń Funduszy Europejskich na lata 2014  - 2020 oraz  informacje o  źródłach finansowania realizacji projektów na inwestycje proekologiczne, oraz ogólnych informacji o funduszach europejskich.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2015 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2, w godzinach 10.00 -13.30

Program spotkania --tutaj--

Bardzo prosimy zainteresowanych o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 października 2015 r. pod numerem telefonu: 56 62 18 486.

W przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 30.10.2015 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

W dniu 28 października br. o godz. 9:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. Na posiedzeniu podjęto m.in. uchwały dotyczące inwestycji w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Więcej zdjęć --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 29.10.2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Na uprawnionych 6050 mieszkańców Gminy Lubień Kujawski w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, które miały miejsce w niedzielę 25 października, wzięło udział tylko 2059 osób, co stanowi 34,03%.

Aż 95 głosów na Sejm okazało się nieważnych co stanowi 4,61% wszystkich oddanych głosów.

W wyborach do sejmu najwięcej głosów oddano na listę nr 1 (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 870 głosów, co stanowi 44,29% wszystkich ważnych głosów. Kolejne miejsca to: KW Platforma Obywatelska RP – 314 (15,99%), KW PSL – 208 (10,59%), KKW Zjednoczona Lewica – 176 (8,96%), KWW „Kukiz’15” – 174 (8,86%), KW Razem – 81 (4,12%), KW Nowoczesna Ryszarda Petru – 71 (3,61%), KW KORWIN – 46 (2,34%), KW Samoobrona – 15 (0,76%) oraz KW Wyborców Zbigniewa Stonogi – 9 (0,46%).

Najwięcej oddanych głosów na Sejm uzyskali następujący kandydaci:

BUDZYŃSKI Stanisław Piotr – 187 (9,52%) – KW PIS

ARDANOWSKI Jan Krzysztof – 153 (7,79%) – KW PIS

ZBONIKOWSKI Łukasz – 151 (7,69%) – KW PIS

CZABAŃSKI Krzysztof – 113 (5,75%) – KW PIS

WENDERLICH Jerzy Jan – 88 (4,48%) – KKW Zjednoczona Lewica

SZRAMKA Paweł – 78 (3,97%) – KWW „Kukiz’15”

KOPACZEWSKA Domicela Katarzyna – 75 (3,82%) – KW PO

GOŁĘBIEWSKI Roman – 75 (3,82%) – KW PSL

MORACZEWSKA Barbara Ewa – 60 (3,05%) – KW PO

SOBECKA Anna Elżbieta – 58 (2,95%) – KW PIS

Podobnie jak w Sejmie aż 97 głosów na Senat okazało się nieważnych co stanowi 4.71% wszystkich oddanych głosów.

Głosy na poszczególnych kandydatów na Senat rozdzieliły się następująco:

ŁYCZAK Józef Mikołaj – 822 (41,92%),

PERSON Andrzej – 418 (21,31%),

AGACIŃSKI Zbigniew – 250 (12,75%),

WYPIJEWSKI Eugeniusz Roman – 218 (11,12%),

SPANSKI Bogusław Maria – 175 (8,92%),

SIKOROWSKI Tomasz – 78 (3,98%).

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 27.10.2015 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zmiana przepisów dotyczących oddziałów przedszkolnych.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta