• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 6 maja 2015 roku w godz od 10:00 do 15:00 na terenie miasta Lubień Kujawski nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Przerwa nastąpi w następujących stacjach: Kaliska 2, 5, Lubień WP, Lubień Piekarnia, Lubień Plac Wolności, Lubień Osiedle, Lubień Dom Dziecka.

W dniu 30.04.2015 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju", które zostały nadane Decyzją Nr 2382/Kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2014 r. rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Srebrnymi medalami odznaczeni zostali Państwo Bożena i Julian Nowaczewscy z miejscowości Chojny. Medale wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku ppłk Radosław Niecikowski.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 05.05.2015 r. (wtorek) o godzinie 1130 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: udzielenie/nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 04.05.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: współpraca między Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz dotacje do dróg dojazdowych do pól.

                                                   Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Jak co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 29 kwietnia 2015r. Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu – Azbest 2015r. Gmina Lubień Kujawski otrzymała dotację na opracowanie „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją na terenie Gminy Lubień Kujawski”. W tegorocznym Konkursie Ofert Azbest 2015! wpłynęło 394 ofert z czego 209 znalazło uznanie Komisji konkursowej.

Więcej Informacji --tutaj-- oraz --tutaj--

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 30.04.2015 r. (czwartek) o godzinie 1200 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: opracowanie dokumentacji dróg.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.04.2015 r. (czwartek) o godzinie 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: bezpieczeństwo obiektów sportowych na terenie Gminy Lubień Kujawski

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Informuje się, że w dniu 04.05.2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się szkolenie dla Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych, pracowników samorządowych wyznaczonych do składów Komisji oraz Pełnomocnika ds. wyborów z terenu Gminy Lubień Kujawski.

 

Prace związane z budową miejsca ogniskowego przy jeziorze Lubieńskim zbliżają się ku końcowi. Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, którego członkiem jest również Nasza Gmina, przewidywał wykonanie obiektu małej infrastruktury z miejscem ogniskowym.

 

Celem przedsięwzięcia jest promocja Lokalnych Grup Rybackich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz rozwój obszaru LGR poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.

Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowane w ramach Środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2014.

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 103.369,33

Udział środków finansowych krajowych w operacji: 34.456,45 

Galeria Zdjęć --tutaj--