• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

krus20181

DSC 9132Trwają prace budowlane przy budynku Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. W ramach zaplanowanych prac wykonana została już nowa instalacja centralnego ogrzewania, oraz wymiana stolarki okiennej. Aktualnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości prawie 0,9 mln zł jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, dyrektor szkoły Edward Kata, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski oraz wykonawca Krzysztof Tomczyk podczas wizytacji placu budowy.

scizkanadjezioremGmina Lubień Kujawski wyłoniła wykonawcę, który wybuduje drugi etap ścieżki nad jeziorem lubieńskim. Najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu przetargowym z kwotą 298 tys. zł. złożyłoPrzedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GRUMIX z Budzisławia. Nowa ścieżka ma połączyć już istniejący odcinek ścieżki wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ścieżka będzie oświetlona oraz będzie nawiązywała stylem do już istniejącej infrastruktury. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Więcej o przetargu --tutaj--

 

20180404 170619Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stróże. Nowa droga o długości ponad 600 m łączy gminę Lubień Kujawski z gminą Chodecz zamykając układ komunikacyjny dróg o nawierzchni asfaltowych relacji Prosno – Sróże. Wykonawcą robót jest firma DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Obecnie wykonywane są prace ziemne, korytowanie oraz podbudowa na bazie kamienia wapiennego. Zgodnie z założeniami nowa droga zyska nawierzchnie asfaltową do końca kwietnia br.

punktinformacyjny2018

zanshinZawodnicy zrzeszeni w klubach zarejestrowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wzięli udział w II Turnieju Kujawsko-Pomorskiej Ligi Karate Tradycyjnego 2018 rozegranym w Chodczu. Do rywalizacji przystąpili zawodnicy ze wszystkich 12 klubów z województwa. O jak najwyższe lokaty walczyło łącznie 192 zawodników sklasyfikowanych w 15 różnych grupach. Na matach zaprezentowali się zawodnicy reprezentujący między innymi takie zespoły jak: KKT Brześć Kujawski, Akademii Zdrowia i Karate Tradycyjnego Włocławek, KKT Kumande Toruń, AKT Centrum Włocłąwek, KKT Zanshin Lubień Kujawski, AKT Lubraniec, KKT Kowal, KKT Kumade Zławieś Wielka i Instytutu KT Włocławek. 

Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych grup. Gratulujemy.
 
 

GRUPA NR 1:

1 Bernyś Michał – KKT Brześć Kujawski
2 Zielska-Macchia Alessandra – Akademia Zdrowia i KT Włocławek
3 Hoffmann Olaf – KKT KUMADE Toruń
4 Kuczyński Szymon – KKT Brześć Kujawski

GRUPA NR 2:

1 Okrój Jakub – Włocławski KKT
2 Piątek Bartosz – AKT CENTRUM Włocławek
3 Zasada Kacper – AKT CENTRUM Włocławek
4 Orczyk Jakub – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski

GRUPA NR 3:

1 Seklecka Helena – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
2 Kułakowski Kacper – KKT Brześć Kujawski
3 Karbowski Piotr – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
4 Śnieżewska Agata – AKT Lubraniec

GRUPA NR 4:

1 Mańkowska Zuzanna – AKT Lubraniec
2 Nowakowska Dominika – AKT Lubraniec
3 Kwaśniak Jakub – KKT Brześć Kujawski
4 Orlikowski Filip – Akademia Zdrowia i KT Włocławek 

GRUPA NR 5:

1 Kwarcińska Michalina – KKT Kowal
2 Rau Emil – KKT KUMADE Toruń
3 Tworek Szymon – KKT KUMADE Toruń
4 Krajewski Aleksander – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
 
GRUPA NR 6:
1 Goździk Zofia – Włocławski KKT
2 Wawrzyniak Aleksander – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
3 Duklas Adam – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
4 Myszkowski Stanisław – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski

GRUPA NR 7:

1 Jędrusiak Gabriela – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
2 Szcześniewska Nadia – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
3 Andrzejewski Hubert – Włocławski KKT
4 Gizińska Nicola – Włocławski KKT 

GRUPA NR 8:

1 Kosmalski Adrian – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
2 Suwała Jakub – KKT Kowal
3 Dolatowski Patryk – KKT Brześć Kujawski
4 Lewandowski Dawid – KKT Brześć Kujawski

GRUPA NR 9:

1 Sobieraj Lena – KKT Brześć Kujawski
2 Ujazdowska Amelia – KKT Brześć Kujawski
3 Lisiecka Justyna – KKT Brześć Kujawski
4 Wysocka Martyna – KKT KUMADE Zławieś Wielka

GRUPA NR 10:

1 Obiala Jakub – KKT KUMADE Toruń
2 Smardzewska Zuzanna – Włocławski KKT
3 Świec Nikola – Włocławski KKT
4 Bulińska Natalia – Akademia Zdrowia i KT Włocławek

GRUPA NR 11:

1 Och Julia – Instytut KT Włocławek
2 Kolasiński Adam – Instytut KT Włocławek
3 Zawitowski Szymon – Akademia Zdrowia i KT Włocławek
4 Liberacka Zofia – KKT KUMADE Toruń

GRUPA NR 12:

1 Rykaczewski Michał – Włocławski KKT
2 Szlendak Szymon – KKT KUMADE Toruń
3 Wessel Tomasz – KKT KUMADE Toruń
4 Molewski Stanisław – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
 
GRUPA NR 13:
1 Dembowska Julia – Włocławski KKT – 10 pkt
2 Wiliński Olaf – Instytut KT Włocławek – 8 pkt
3 Wnukiewicz Paulina – Włocławski KKT – 6 pkt
4 Małecka Julia – Włocławski KKT – 5 pkt

GRUPA NR 14:

1 Ochman Ewa – KKT KUMADE Toruń
2 Świerczyński Franciszek – KKT ZANSHIN Lubień Kujawski
3 Gromadzki Dawid – Włocławski KKT
4 Włodarska Maja – Włocławski KKT

GRUPA NR 15:

1 Koprowski Szymon – Włocławski KKT
2 Czerwiński Bartosz – Włocławski KKT
3 Kozłowski Jan – Włocławski KKT
4 Kotrych Oliwier – Włocławski KKT

 

dzienautyzmu

oczyszczsciekowW związku z nieprzystąpieniem dotychczasowego Wykonawcy tj. konsorcjum firm Becker-Warkop Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. do wykonania przebudowy oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim burmistrz Lubienia Kujawskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z w/w Wykonawcą z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 110 tys. zł. Odstąpienie od umowy i naliczenie kar umownych jest konsekwencją kilkumiesięcznej zwłoki w przystąpieniu przez konsorcjum do realizacji zadania co powoduje, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umownym tj. do końca maja br. 

W związku z powyższym w najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie nowy przetarg na realizację zadania.

 

DSC 9128Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Rzegocin. Inwestycje realizuje Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka. W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna na długości ok. 1.1 km w miejscowości Rzegocin do granicy gminy z Gminą Kowal. Zadanie jest w 50% współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

odrInformujemy, iż zgodnie z  informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  istnieje możliwość zgłaszania do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim szkód powstałych w uprawach polowych w związku z wystąpieniem w okresie od 23 lutego do 5 marca bieżącego roku fali mrozów.

Zainteresowanych rolników zapraszamy do składania wniosków w terminie do 13.04.2018 r.

Dane zawarte w zgłoszeniu powinny opierać się na powierzchni i strukturze upraw wskazanej przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe 2018r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim pokój nr. 17 oraz na stronie internetowej http://www.lubienkujawski.pl/

Szczegółowe informacje udziela Pan Krzysztof Lach tel: (54) 284 43 52.

Do pobrania:

- Wniosek

- Oświadczenie