• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

doc00179820170703134439 page 001

DSC 6080W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas obrad Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim dokonywała m.in. zmian w budżecie na 2017 rok zabezpieczając środki finansowe na budowę trzydziestu przydomowych oczyszczalni ścieków, zabezpieczono środki na dotacje w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościołach dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lubieniu Kujawskim, oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce, oraz zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2016.

Jednym z punktów obrad było ponadto udzielenie Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

OSP

energiaEnerga informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach:

Modlibórz 3 dnia 04.07.2017 w godz. 08:30 – 11:30

odbiorcy zasilani ze stacji Błonie obwód 200 dnia 04.07.2017 w godz. 10:00 – 13:30

Kanibród , Władysławowo dnia 05.07.2017 w godz. 08:30 – 13:30

Błonie , Kołomia dnia 05.07.2017 w godz. 09:00 – 14:30

 

 

 

 

 

DSC 6070Budowa trzydziestu przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowanych w 75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu to kolejna inwestycja wodno – kanalizacyjna, która będzie realizowana w 2017 roku w gminie Lubień Kujawski.  Inwestycja jest odpowiedzią na duże zainteresowanie mieszkańców gminy w zakresie potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do chwili obecnej zapotrzebowanie na inwestycję zgłosiło ponad 70 gospodarstw domowych. Aktualnie zrealizowanych zostanie trzydzieści przydomowych oczyszczalni natomiast pozostałe wnioski planuje się zrealizować w 2018 roku.

Powyższa inwestycja jest kolejną inwestycją wodno - kanalizacyjną na realizację, której gmina uzyskała dotacje a są to:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”

„Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaliska”

„Budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Bagno” oraz

„Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Kłóbka”

Na zdjęciach Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Lech Kraszewski podczas wizytacji placu budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Kłóbka.

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim jest uruchomiony punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. W dniu 03.07.2017 roku (poniedziałek) w godz. od 8:00 do 15:00 przyjmować interesantów będzie Pani Jolanta Zakrzewska-Pesta z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ośrodek Doradztwa Rolniczego pełni dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

termomodernizacjaZarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu na modernizacje energetyczną budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród projektów pozytywnie zaopiniowanych do dofinansowania jest zadanie Gminy Lubień Kujawski dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej budynków Szkół w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. Zadanie obejmuje głęboką modernizacje energetyczną w/w budynków publicznych, w tym m.in. ocieplenie obiektu, docieplenie/wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków.

Szacunkowa całkowita wartość robót wynosi 1,9 mln. zł w tym dofinansowanie 1,5 mln. zł.

Jeszcze w czerwcu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację prac natomiast zakończenie robót zaplanowano na wrzesień 2018 r.

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 28.06.2017 r. (środa) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Bezpieczeństwo imprez plenerowych.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 29.06.2017 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 oraz organizacja roku szkolnego 2017/2018.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

 

plakatzskowal