• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

drogaGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo i Gagowy. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 14 grudnia br. do godz. 13: 00. Zadanie obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości ponad 8 km wraz z budową chodnika wzdłuż drogi Bilno - Modlibórz. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w wysokości 50% wydatków w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

komisjaoDnia 5 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie II Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich  XXXVIII i I  Sesji Rady Miejskiej.
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego.
 2. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji oraz jej składu osobowego.
 3. Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz ich składów osobowych.
 4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
 8. Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski oraz nadania mu Statutu.
 9. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

a86c0 tn DSC 0048 1W dniu 22 listopada br. w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas Sesji Burmistrz oraz Radni złożyli ślubowanie. Następnie Radni wybrali Przewodniczącego Rady, którym został ponownie Marek Małachowski oraz Wiceprzewodniczącą, którą podobnie jak w poprzedniej kadencji została Jolanta Grauman.  Burmistrz, Przewodniczący oraz Wiceprzewodnicząca Rady w przemówieniach dziękowali za zaufanie kolegów Radnych oraz udzielone w wyborach poparcie. 

telefonyInformujemy, że wskutek awarii centrali telefonicznej obsługującej Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, część telefonów urzędów nie funkcjonuje prawidłowo – brak jest możliwości zestawienia połączeń wewnątrz urzędu oraz z zewnątrz, z nie którymi pokojami/działami. Awaria jest w trakcie usuwania przez uprawniony serwis zewnętrzny. Za niedogodności powstałe z tytułu awarii przepraszamy.

 

zlobekDo 16 listopada br. można było głosować w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego na wyłonienie nazwy Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim. W ogłoszonym konkursie do Urzędu wpłynęło aż 26 różnych propozycji nazwy Żłobka, natomiast w głosowaniu udział wzięło 10 najciekawszych zdaniem komisji konkursowej propozycji. W głosowaniu oddano łącznie 759 głosów w tym na „Dworkowe Skrzaty” 202 głosy. Dla autora zwycięskiej nazwy ufundowana zostanie nagroda rzeczowa w postaci bonu podarunkowego o wartości 500,00 zł. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystego otwarcia placówki.

 

youtube
Pod Linkiem: Youtube.com

DSC 5018Zakończono prace związane z budową dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) w Lubieniu Kujawskim. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) wykonane zostały w dwóch wariantach realizacyjnych. Wariant podstawowy z myślą o dorosłych przyprowadzających dzieci na plac zabaw powstał przy nowo wybudowanym placu zabaw Zespołu Placówek Oświatowych. Zestaw obejmuje siłownie plenerową oraz strefę relaksu. Wariant rozszerzony z myślą o seniorach i najmłodszych wykonano w parku miejskim przy planowanym do utworzenia Żłobku i Domu Seniora. Zestaw obejmuje siłownie plenerową, strefę relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw. Otwarte Strefy Aktywności są współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Całkowita wartość zadania wyniosła 156 tys. zł., natomiast kwota otrzymanej dotacji 75 tys. zł.

46471901 1079554955545194 5041364420849041408 nSzkolne Koło Wolontariatu BAJKED przy ZPO  w Lubieniu Kujawskim w składzie: Beata Myszkowska, Joanna Wasielewska, Katarzyna Jastrzębska, Edyta Smolińska oraz Justyna Walczak zostało uhonorowane nagrodą Stalowego Anioła od Urzędu Marszałkowskiego za wyróżniającą pracę w działalności społecznej. 

Gratulujemy !!!!

 

MIKOLAJKI4

Niepodlegla