• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

ocena wody w kapielisku 2

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze z gradem stopień: 1
prawdopodobieństwo: 95%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 3/2018


Ważne:
Od: 2018-07-10 15:00:00
Do: 2018-07-11 23:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Anna Zielińska-Szefka
Czas wydania: 2018-07-10 14:47:00
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku(Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku) 54 230 65 10 lub 54 230 65 11, fax. 54 230 65 13, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefon alarmowy 998

lasWakacje to idealny czas na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, a nie ma nic przyjemniejszego jak szum drzew, chrzęst żwiru pod butami i ciepłe promienie słońca na twarzy, a to wszystko daje nam las.

Skoro „czas w las”, pamiętajmy o ważnych zasadach bezpieczeństwa, jakie obowiązują na terenach leśnych. W związku z tym, że pogoda ostatnio bywa kapryśna, i o ile deszcz jest niczym zbawienie dla spragnionego wody lasu, o tyle silne wiatry są bardzo niebezpieczne.

Podczas ostatnich porywistych wiatrów, które przechodziły przez teren Nadleśnictwa Włocławek pod koniec czerwca, ucierpiało wiele drzew, które zostały powyrywane z korzeniami, mają połamane korony lub w całości zostały złamane niczym zapałki. Rozmiar szkód oraz siłę wiejącego wiatru obrazują zdjęcia z terenu. Ostatnie podmuchy wiatru uszkodziły drzewostany leśnictw Kukawy, Dąb oraz Goreń, dlatego apelujemy do odwiedzających lasy nadleśnictwa, aby uważali podczas spacerów w lesie.

 Drzewa uszkodzone przez wiatr mogą zagrażać bezpieczeństwu a nawet życiu, niewielka gałąź, która spadnie z drzewa może zranić a nawet pozbawić życia. Podchodzenie w miejsca gdzie znajdują się uszkodzone drzewa jest zabronione. W tej chwili na terenie wcześniej wymienionych leśnictw odbywają się prace porządkowe, mające na celu zminimalizowanie zagrożenia.

Ponadto prosimy o sprawdzanie prognozy pogody przed wyjściem w teren oraz o nie wchodzenie do lasu podczas burz i porywistych wiatrów.

Przed wyjściem do lasu warto też zapoznać się z topografią terenu, wyposażyć się w mapę oraz numer telefonu do nadleśnictwa na wszelki wypadek. Strój dopasujmy do panujących warunków, nie zapominając o wygodnym obuwiu.

komisjaoDnia 17 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego kredytu bankowego
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 – 2025.
 3. Uchwała w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 – 2023.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w m. Narty.
 5. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 7. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski, zapytania.
 10. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

247/1

0,2629

WL1W/00043513/7

Kaliska

15.200,00

2.

247/3

0,1779

WL1W/00043513/7

Kaliska

10.300,00

3.

247/4

0,0999

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.800,00

4.

247/5

0,1579

WL1W/00043513/7

Kaliska

8.600,00

5.

247/6

0,1207

WL1W/00043513/7

Kaliska

6.600,00

6.

247/7

0,1040

WL1W/00043513/7

Kaliska

6.400,00

7.

247/9

0,1135

WL1W/00043513/7

Kaliska

7.000,00

8.

247/10

0,0953

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.900,00

9.

247/11

0,0994

WL1W/00043513/7

Kaliska

6.100,00

10.

247/12

0,1300

WL1W/00043513/7

Kaliska

8.000,00

11.

247/14

0,1664

WL1W/00043513/7

Kaliska

10.600,00

 

 1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej.
 3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

II

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/77

1,5000

WL1W/00062016/2

Kaliska

358.000,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele produkcyjno - usługowe.    
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

III

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/78

0,9596

WL1W/00062016/2

Kaliska

219.000,00

 

 1. W/w działka stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele usługowe.    
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

MALUCH 2018 Zalacznik 12 Logo pionGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona prace budowlane związane z adaptacją części budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim na potrzeby Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” 2018. Gminie na realizację zadania  przyznano łącznie 600 tys. zł. dofinansowania. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat.  Żłobek ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

 

rajd rowerowy2018

przerwa w dostawie wody

przeprosiny na strone um

20180628 141206W dniu 28 czerwca 2018r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyło się podpisanie umów o dotacje z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego. Wśród gmin, którym przyznano dotację ze środków Funduszu była gmina Lubień Kujawski z kwotą przyznanej dotacji prawie 42 tys. zł.. Dotacja stanowi 99% wartości realizacji zadania, natomiast wkład własny gminy to 1%. Umowę dotacji w imieniu gminy podpisywali burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz skarbnik Wanda Mordzak. 

W ramach tej dotacji zostanie zakupiony sprzęt i urządzenia dla OSP w Lubieniu Kujawskim do ratownictwa poszkodowanych w wypadkach samochodowych.