• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20170606 121514Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kamienna. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna, które za kwotę 278 tys. przebuduje w terminie do 15 lipca br. 758 m. drogi gminnej. Zadanie jest kontynuacją wcześniej wykonanego ciągu, zamyka odcinek na całej długości łącząc się z układem dróg sąsiedniego powiatu – kutnowskiego. Droga jest realizowana w porozumieniu z Gminą Nowe Ostrowy oraz Powiatem Kutnowskim, które planują wykonać w bieżącym roku przebudowę dróg  w w/w układzie komunikacyjnym na terenie gminy Nowe Ostrowy tworząc tym samym dogodne połączenie gminy Lubień Kujawski z gminą Nowe Ostrowy. Inwestycja jest w 50 % współfinansowana, jako zadanie z zakresu poprawy, jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 2017 r.

Powyższa inwestycja jest kolejną inwestycją drogową w miejscowości Kamienna. Przypomnijmy ze w ubiegłym roku wykonano 900 metrowy odcinek drogi gminnej do peronów PKP. 

burzazgradem

DSC 4785Trwają prace związane z remontem budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Prace, których całkowita wartość wynosi 391 tys. zł. potrwają do września br. W ramach zaplanowanych prac remontowych wykonana zostanie termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej, wymiana pokrycia dachowego oraz dobudowa wejścia do części mieszkalnej. W ramach remontu przewidziano także zmianę sposobu użytkowania I piętra oraz poddasza na lokale mieszkaniowe. Na I piętrze zaplanowano wydzielenie pięciu lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Lokale mieszkaniowe na pierwszym piętrze przewidziano do sprzedaży jeszcze w bieżącym roku w trybie przetargowym.


Przypomnijmy, że w ramach poprawy warunków lokalowych budynków gminnych ośrodków zdrowia w ubiegłym roku wykonano remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach przeprowadzonego remontu ocieplono budynek oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Należy nadmienić, że w kosztach remontów w/w obiektu partycypują finansowo podmioty prowadzące działalność leczniczą w tych budynkach. W ramach zawartej z gminą umowy dokonują wyprzedzającej wpłaty czynszu za trzy lata z góry. 

500000W dniu 21 lutego 2015 roku inaugurowała nasza nowa oficjalna strona internetowa Gminy Lubień Kujawski www.lubienkujawski.pl, która zastąpiła starą stronę internetową lubien.com. Od tego czasu dzięki Wam mamy już ponad 500 000 osłon, za co serdecznie dziękujemy. Staramy się, aby informacje na gminnej stronie były aktualne, rzetelne oraz ciekawe. Na uwadze mamy również potrzebę promocji gminy za pośrednictwem Internetu. Wszystkie informacje udostępniamy na facebooku a nasz profil lubi ponad 1750 osób. 

Rekordy wyświetleń osiągnęły dotychczas dwa artykuły umieszczone na stronie, które mają po ok. 3000 odsłon należą do nich informacja o Pikniku Rodzinnym nad jeziorem Lubieńskim oraz Uroki Lubienia Kujawskiego w teledysku zespołu Standard

alarmW dniach 06-08 czerwca 2017 roku i 09 czerwca 2017 roku (termin zapasowy) odbędzie się ćwiczenie RENEGADE 17 z wykorzystaniem systemów alarmowych ludności (syren).

Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza:

a) ogłoszenie alarmu syrena (dźwięk modulowany przez okres trzech minut),

b) odwołanie alarmu (dźwięk ciągły przez okres trzech minut).

Powyższe działanie ma na celu sprawdzenie wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningów i ćwiczeń systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami oraz sprawdzenie działania urządzeń.

energiaW dniu 5 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach od 08:30 do 12:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach: Lubień Dom Dziecka, Lubień Wojska Polskiego.

 

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 05.06.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: szkody wyrządzone przez zwierzęta dziko żyjące.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

DSC 4762Gmina Lubień Kujawski wspiera działania strażaków ochotników w zakresie poprawy warunków lokalowych oraz sprzętowych. Nowy lekki samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Morzyce, nowa łódź do ratownictwa wodnego dla OSP Lubień Kujawski, nowe pokrycia dachowe remiz OSP Kanibród i Bilno czy nowe drzwi garażowe OSP Kłóbka to już zrealizowane tegoroczne inwestycje i remonty ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lubień Kujawski. Sukcesywna poprawa warunków lokalowych oraz sprzętowych gminnych osp jest jednym z priorytetów gminy przyczyniając się tym samym do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy.

ostrzezeniezmiana300517

ostrzezenie300517