• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

dsc 0320W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas obrad Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim dokonywała m.in. zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2017.

Jednym z punktów obrad było udzielenie Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Galeria zdjęć --tutaj--

kasaMinisterstwo Finansów przygotowało dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w kraju w odniesieniu do liczby mieszkańców oraz całkowitym długu samorządów na koniec 2017 r. Dane o zadłużeniu przygotowano dla wszystkich 2478 gmin w Polsce. W zestawieniu gmina Lubień Kujawski zajmuje 1707 miejsce w kraju oraz 3 od końca w powiecie włocławskim z jednym z najmniejszych zadłużeniem na mieszkańca wynoszącym 551 zł. Mniejsze zadłużenie od naszej gminy w powiecie włocławskim mają tylko samorządy Lubania oraz Fabianek. Zadłużenie gminy Lubień Kujawski na zakończenie poprzedniej kadencji w 2014 roku wynosiło ok. 3 mln zł. aktualnie gmina posiada ok. 4 mln. zadłużenia. Środki z kredytu były wykorzystane na inwestycje gminne, których tylko w 2017 roku zrealizowano za prawie 10 mln. zł.

Zestawienie gmin w kraju przedstawiono --tutaj-- a w powiecie włocławskim --tutaj--

 

 

DSC 4675Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kaliskach. W ramach prac wykonywana została termomodernizacja budynku tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynków instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Wykonawcą prac był Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości 0,9 mln. zł. było w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zdjęciach burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, dyrektor szkoły Urszula Paczkowska oraz Radni Rady Miejskiej Marzena Zaborowska oraz Jarosław Woźniak podczas wizytacji wykonywanych prac.

zansinW dniu 26.06.2018 r. w Klubie Karate Tradycyjnego Zanshin w Lubieniu Kujawskim odbyła sie uroczystość otwarcia nowej sali treningowej oraz podsumowanie sezonu 2017-2018. Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazje obejrzeć trening pokazowy małych karateków. Po pokazie Burmistrz Lubienia Kujawskiego wraz z osobami związanymi z klubem dokonał oficjalnego otwarcia Dojo Zanshin. Następnie dzieci wręczyły podziękowania osobą, które przyczyniły sie do powstania nowej sali treningowej tj. m.in.: Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego Markowi Wilińskiemu, Firmie POLMAIS , Firmie POCALC, Panu Krzysztofowi Michalskiemu, Panu Krzysztofowi Krajewskiemu.

energiaEnerga S.A. informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w następujących dniach i miejscach:

 

 

Dnia 03.07.2018r

 • w godz. 08.00 do 16.00 - Czaple, Gagowy Nowe, Gagowy Stare, Stępka, Bagno, Kaczawka, Lisianki

Dnia 05.07.2018r

 • w godz. 09.00 do 12.00 - Wiktorowo

Dnia 05.07.2018r

 • w godz. 09.00 do 17.00 - stacja Kaliska 5

Dnia 06.07.2018r

 • w godz. 09.00 do 16.00 - stacja Kaliska 5

zgloStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 


Numer konkursu LGD: 3/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: 

Cel ogólny:

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 Więcej informacji  pod linkiem --tutaj--

 

dsc 4623W dniach 21-22 czerwca br. w placówkach oświatowych gminy Lubień Kujawski odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Szczególne zakończenie roku szkolnego miało miejsce w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie gdzie podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego nastąpiło pożegnanie odchodzącego z pracy dyrektora szkoły Pana Edwarda Katy. Na uroczystości obecni byli liczni goście – Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki, Radny Rady Powiatu Bogdan Domżalski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski, Radni Rady Miejskiej Elżbieta Wojciechowska, Andrzej Matusiak, Andrzej Sierakowski, Jacek Kosmalski, Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Kazimierz Matusiak, Kierownik Referatu Oświaty Rafał Balcerowski, rodzice i mieszkańcy gminy Lubień Kujawski. Uczniowie szkoły przygotowali uroczystą akademię w formie piosenek i wierszy, podczas której podziękowali dyrektorowi za jego ciężką pracę oraz trud, jaki ponosiłby utrzymać szkołę i kształcić kolejne pokolenia młodzieży. Po akademii kolejno zabierali głos zgromadzeni goście by podziękować panu Edwardowi za całokształt pracy oraz 27 lat pełnienia funkcji dyrektora. Oprócz dyrektora żegnano także Ewę Katę – nauczycielkę wychowania przedszkolnego oraz Bożenę Garlikowską - nauczycielkę wychowania fizycznego, które również przechodzą na emeryturę.    

Galeria zdjęć --tutaj--

ostrzmeteo20618

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 27.06.2018 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Zabezpieczenie imprez plenerowych.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

0002819 maria mt 512 telefon przewodowy z udzwiekowionymi klawiszami 550Dnia 27.06.2018 r. od godz. 9:00 do 16:00, w związku z modernizacją sieci telekomunikacyjnej, niedostępne będą wszystkie numery telefoniczne Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. Za utrudnienia przepraszamy.