• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

halawidowiskowosportW dniu 30 marca br. w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. koncepcji projektu Hali Widowiskowo – Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. W skład zespołu weszli przedstawiciele lokalnych władz, środowisk sportowych oraz inżynierowie budownictwa. Podczas spotkania omawiano wstępną koncepcje projektową obejmującą w szczególności usytuowanie obiektu, zagospodarowanie terenu czy układ wewnętrzny pomieszczeń. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowe i Nadzór Anna Bartoś z Człuchowa. Kompleksowa dokumentacja ma zostać opracowana do 8 grudnia br. Hala Widowiskowo - Sportowa ma obsługiwać równorzędnie 3 boiska sportowe do koszykówki (lub siatkówki) oraz posiadać jedno duże boisko do gry w piłkę nożną lub ręczną. Wysokość hali sportowej ma umożliwiać rozgrywanie meczy w siatkówce na poziomie mistrzowskim. Dodatkowymi funkcjami w budynku będzie: siłownia, fitness, bilard, ściana wspinaczkowa i kręgle. Hala ma służyć celom rekreacji i sportu mieszkańcom i uczniom Miasta i Gminy Lubień.

stolywielkanocne2017

klasterenergetycznyW dniu 28.03.2017 w Restauracji Rejs na Przystani we Włocławku odbyło się spotkanie inauguracyjne Kujawskiego Klastra Energii „Energia Kujaw”. Celem powołania klastra są inwestycje w infrastrukturę energetyczną, której zadaniem będzie obniżenie kosztów energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców na terenie powiatu włocławskiego. Jednocześnie, dzięki Kujawskiemu Klastrowi Energii, lokalni inwestorzy będą realizować inwestycje na znacznie korzystniejszych warunkach (wysokość dotacji, wyższe ceny sprzedaży energii). 

Więcej informacji --tutaj--

informacjadlarolnikow

komisjaoDnia 31 marca 2017 roku (piątek) o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XX Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2017 rok.

3. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

4. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.

5. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.

6. Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

7. Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

8. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golska Huta.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubieniu Kujawskim.

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.

12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

15. Interpelacje i zapytania Radnych.

16. Wolne wnioski, zapytania.

17. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

 

DSC 3835Rozpoczęto prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał. Zadanie obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości 5,2 km wraz z budową chodnika o łącznej długości 1 km w miejscowości Kanibród. Inwestycja o wartości 1,8 mln. zł. jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w wysokości 50% wydatków w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wykonawcą prac jest firma DROGTOM z Włocławka. Prace potrwają do 15 września br.

Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim prowadzi zbiórkę niepotrzebnych, ale nie zniszczonych książek. Każdy kto ma niepotrzebne już książki może je przynieś do nasze placówki. Pamiętajmy jednak by były one niezniszczone i w dobrym stanie, tak aby mogły służyć jeszcze innym. Informujemy jednocześnie, że wszystkie przyniesione pozycję przejdą selekcję i te, które uznamy za nieodpowiednie do istniejących potrzeb zostaną przekazane na makulaturę. Za fundusze pozyskane z ich sprzedaży dokupimy niezbędnych lektur. Zbiórkę prowadzimy w budynku Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim do końca maja.

17457483 669270633260288 578441102915609891 n

20170321 090143Trwa budowa domków dla dzieci z Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. W chwili obecnej betonowany  jest strop w jednym z budynków a także rozpoczęto pracę przy budowie ogrodzenia działki. 

Więcej informacji --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 23.03.2017 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

plakatpapieski