• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 31.05.2017 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

 

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.05.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: odniesienie się do pisma mieszkańców dotyczących bezpieczeństwa.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim działa punkt informacyjno – doradczy dla rolników, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Interesantów przyjmuję w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11 specjalista do spraw dotacji obszarowych.

plakat Mistrzostwa Powiatu 27 05 2017

drogaAż 6 firm złożyło swoje oferty w prowadzonym postępowaniu dotyczącym przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Kaliska i Walentowo . Najkorzystniejsza cenowo ofertę z kwotą 2,3 mln zł. złożyło konsorcjum firm, którego liderem jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Włocławka.  Przypomnijmy, że w zakres zadania wchodzi wykonanie przebudowy dróg o łącznej długości 3,97 km., poprawiających skomunikowanie terenów inwestycyjnych na byłym lotnisku. Projekt obejmuje m.in. budowę miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych (plac przy ARKADII), drogi dojazdowej do zakładów POLCALC i POLMAIS oraz drogi gminnej w miejscowości Walentowo do połączenia z droga krajową nr 91.

Zadanie jest przewidziane do współfinansowania w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Więcej informacji o przetargu --tutaj--

 

azbestGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który zdemontuje i unieszkodliwi azbest z 33 nieruchomości z terenu Gminy Lubień Kujawski. Zadanie będzie realizowane w ramach udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji w wysokości ponad 45 tys. zł. na pokrycie kosztów demontażu i utylizacji azbestu w 2017 r. Dotacja została udzielona na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z 14 nieruchomości, oraz azbestu uprzednio zdjętego z dachów i składowanego na terenie 19 nieruchomości. Wykonawcy zainteresowani udziałem w swoje oferty mogą składać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w terminie do 26 maja br. do godz. 12:00.

Więcej informacji --tutaj--

plac zabaw4Gmina Lubień Kujawski wyłoniła wykonawcę, który wybuduje plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Nowy plac zabaw wybuduje za kwotę 244 tys. zł. firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia. Zadanie polegać będzie na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni typu „Playtop” oraz montażu elementów zabawowych między innymi piramidy wspinaczkowej i karuzeli typu tornado. Inwestycja wpisana jest w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i jest przewidziana do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. Prace budowlane planowane są w okresie wakacyjnym.

DSC 464925 zestawów komputerowych do tego  biurka i krzesła, tablica interaktywna, serwer oraz cztery roboty do nauki mechatroniki to wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej, po modernizacji uroczyście otworzonej  w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim w Dzień Patrona Szkoły.
 
Patronem szkoły jest Jan Bytnar, ps. „Rudy”, podharcmistrz Szarych Szeregów, bestialsko zamordowany przez hitlerowców.   W  1968 roku jedna z klas piątych wybrała go jako swojego patrona i nawiązała kontakt z jego matką. W roku 1989 rozpoczęto starania o przyznanie jego imienia szkole. Oficjalne imię Janka Bytnara szkoła otrzymała 6 maja 1990 roku, a jego matka uświetniła uroczystość swoją obecnością.  Od tej pory, co roku w maju w lubieńskim ZPO obchodzony jest Dzień Patrona.  Kolejne pokolenia uczniów przypominają historię  Janka – „Rudego”, jednego z głównych bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.
 
Przypomniano również historię szkolnictwa w Lubieniu Kujawskim, które ma swój początek w  1839 roku, kiedy  szkoła, mieściła się w skromnym dwuizbowym budynku nieopodal kościoła, a nauczali wikariusze. Budowę budynku, w którym do dzisiaj mieści się  szkoła ukończono w roku 1980 r. Wówczas uczęszczało do niej ponad 500 uczniów.
 
Podczas uroczystości  dyrektor szkoły  Krystyna Ziemińska podziękowała burmistrzowi Markowi Wilińskiemu i przede wszystkim Tomaszowi  Przygodzkiemu – dyrektorowi  firmy Superfos, która była  głównym darczyńcą wyposażenia do pracowni informatycznej. Firma ta przekazała  na ten cel 60 tys. zł, a całość modernizacji pracowni  kosztowała 80 tys. zł. RPC Superfos Poland Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Kaliskach, czyli w strefie gospodarczej Lubienia Kujawskiego, produkuje opakowania z tworzyw sztucznych.  W działalność firmy wpisana jest  społeczna odpowiedzialność biznesu. 
 
Galeria zdjęć --tutaj--

rajdrowerowy2017

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 23.05.2017 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie Gminy Lubień Kujawski oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz