• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC08070W piątek 12 października 2018 roku w Kubłowie w przepięknej scenerii i przy fantastycznej pogodzie odbył się III BIEG LEŚNY im. Urszuli Pietrzak. Jego organizatorami byli: Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, firma POLCALC oraz Uczniowski Klub Sportowy LUBIENIANKA, którzy po raz kolejny w ten sposób chcieli upamiętnić byłą nauczycielkę wychowania fizycznego z lokalnej szkoły  i propagatorki biegów przełajowych. Ponadto w tym roku organizatorzy chcieli uczcić 100.rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i dlatego udział w tym biegu wzięło 100 osób. Zostały przygotowane trzy trasy dla uczniów klas: IV-VI  SP - 600 metrów, VII – VIII SP i III Gimnazjum – 1000 metrów oraz dorosłych – 2000 metrów. Więcej na stronie ZPO w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 16.10.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

43878419 326182374812473 1262812623741648896 nUniwersytet Warszawski i Państwowa Akademia Nauk badają mieszkańców Państwa gminy. Efektem projektu będzie skrojony na miarę potrzeb lokalnych plan działań wspierających rozwój. Prosimy o wypełnienie krótkiej https://goo.gl/forms/6XpacikdDSAceMpg2
Więcej informacji o tym projekcie badawczym jest na naszej stronie: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/mrr,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja.,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja.

Dziękujemy za pomoc!

DSC 4959Wykonano prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stępka. Zadanie realizuje Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu z programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację inwestycji gminie przyznano ponad 132 tys. dofinansowania. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Jackiem Kosmalskim podczas wizytacji prac na drodze.

dziennauczyciela01 480

wiosW związku z ostatnimi informacjami dotyczącymi możliwego zanieczyszczenia jeziora Kaczawka przez gminną oczyszczalnie ścieków w Lubieniu Kujawskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - delegatura we Włocławku, przeprowadził kontrolę zrzutu wody z oczyszczalni oraz deszczowej do jeziora Kaczawka. Kontrola WIOŚ-u była połączona z poborem prób ścieków z kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków miejskiej w Lubieniu Kujawskim do rzeki Lubieńki oraz wody z jeziora Kaczawka. Wyniki szczegółowych badań w/w prób wykazały, iż wartości wskaźników zanieczyszczenia są niższe od wartości dopuszczalnych w pozwoleniu wodno prawnych. Nie stwierdzono więc nieprawidłowości zanieczyszczania jeziora Kaczawka.

 

seniorW dniu 11 października br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim została podpisana umowa z wykonawcą prac budowlanych związanych z remontem części pałacowej budynku po byłym domu dziecka na potrzeby Dziennego Domu Seniora. W imieniu wykonawcy firmy „TOM-BUD” S.C. umowę podpisał właściciel firmy Krzysztof Tomczyk, natomiast w imieniu gminy pod umową podpisy złożyli Burmistrz Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. Całkowita wartość zadania wynosi 740 tys. zł. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior+” 2018. Na realizację inwestycji Gmina Lubień Kujawski otrzymała 300 tys. zł. dotacji. 

Kolejne 300 tys. zł. dotacji przekazuje gminie Powiat Włocławski. W imieniu powiatu w uroczystości podpisania umowy udział brał Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki. 

foto2W dniu 11 października br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Lubień Kujawski. W imieniu wykonawcy firmyEprosument S.A. umowę podpisywali Prezes Michał Szczepański oraz Wiceprezes Cezary Wujciński, natomiast w imieniu gminy pod umową podpisy złożyli Burmistrz Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. 

W ramach zadania na terenie gminy zostanie wykonana dostawa i montaż 40 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i 5 użyteczności publicznej. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja z Unii europejskiej pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2017 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną. na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Bilnie, Kanibrodzie, Kłóbce oraz Morzycach.

W najbliższym czasie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu planuje kolejne nabory wniosków o dofinansowanie tego typu projektów tj. instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 50% kosztów budowy instalacji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kolejnych edycjach programu chęć udziału mogą zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pok. 17 w terminie do końca października br.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 12.10.2018 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

komisjaoDnia 18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXVI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Gminy Lubień Kujawski”.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski