• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

prowW dniu 1 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 98 projektów z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w tym na miejscu 31 zadanie Gminy Lubień Kujawski polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Kwota przyznanej gminie dotacji wyniesie 700 tys. zł. Dzięki środkom z PROW możliwa będzie budowa nowego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, na który składać się będzie krata taśmowo – hakowa oraz krato piaskownik wraz z praso płuczką oraz płuczką piasku i pompownią a także budowa zbiornika buforowego na wody ściekowe o poj. 250m3 oraz remont węzła osadowego, na który składać się będzie remont osadników oraz węzła odwodnienia osadu nadmiernego.

przetargW dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 9.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż siana na terenie byłego lotniska w Kaliskach. Należność za zakupione siana płatna na miejscu.

 

 

17092360 1279841718768910 527376596 n

oczyszczalnialubienGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który przebuduje oczyszczalnie ścieków w Lubieniu Kujawskim. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, na który składać się będzie krata taśmowo – hakowa oraz krato piaskownik wraz z praso płuczką oraz płuczką piasku i pompownią. Ponadto zakres prac obejmuje budowę zbiornika buforowego na wody ściekowe o poj. 250m3 oraz remont węzła osadowego, na który składać się będzie remont osadników oraz węzła odwodnienia osadu nadmiernego. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 17 marca br.

Więcej informacji o ogłoszonym przetargu --tutaj--

dzienkobiet

W sobotę 21 stycznia 2017 roku w Kowalu odbył się pierwszy z trzech turniejów z cyklu Kujawsko-Pomorskiej Ligi Karate Tradycyjnego.Do pojedynków stanęło ponad 270 zawodników z 11 klubów.

Więcej informacji --tutaj--

 

 

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 28.02.2017 r. (wtorek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Ptasia Grypa.

 

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

ogniwa fotowoltaiczne1W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursem nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne, istnieje możliwość skorzystania przez mieszkańców gminy z 50% dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych.  Zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 4 marca (sobota) 2017r. o godz. 11:00, w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje osoby chcące skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Środki podobnie jak w roku ubiegłym pochodzą z WFOŚiGW w Toruniu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 28 lutego 2017 r.

Wniosek do pobrania --tutaj--

placzabawlubienW dniu 21 lutego ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Zadanie polegać będzie na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni oraz montażu elementów zabawowych między innymi piramidy wspinaczkowej i karuzeli typu tornado. Zadanie to wpisane jest w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i ma szanse na otrzymanie dofinasowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 10 marca br.