• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Panorama

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 22.05.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: kontrola ściągalności opłat za wodę i ścieki.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

 

komisjaDnia 24 maja 2017 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XXII Sesji Rady Miejskiej
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXI Sesji Rady Miejskiej
4.Wybór sekretarza obrad
5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2017 rok.
 3. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 5. Uchwała w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w m. Kłóbka.
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 9. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Wolne wnioski, zapytania.
 14. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                             

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

kasaInformujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w Biurze Obsługi Klienta do godziny 1350. Po godzinie 1350 na konto bankowe:
Gmina Lubień Kujawski,
Bank Spółdzielczy w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim,
nr konta: 82 9557 1029 0400 3186 2000 0020

DSC01248W niedziele 14 maja 2017 roku odbył się I Lubieński Rajd Rowerowy. Była to propozycja nie tylko dla aktywnych rodzin ale również dla każdego z perspektywy rowerowego siodełka. I Rajd Rowerowy to impreza w której każdy uczestnik traktowany był jak zwycięstwa.

W tym dniu przybyło do nas około 130 uczestników m.in Lubień Kujawski, Kaliska, Gole,Narty ,Kłóbka,Kaczawka,Modlibórz jak również Kowal, Włocławek, Przedecz, Choceń oraz Łódź.

Trasa odbyła się przez okoliczne małe,przepełnione folklorem miejscowości pozwalając na poznanie z bliska lokalnej społeczności.

Wśród uczestników rozlosowane zostały dwa rowery sponsorowane przez firmy POLMAIS SP.J oraz PRI MALWINA ZIELIŃSKA jak również dla wszystkich uczestników wręczane zostały pamiątkowe medale.

Na zakończenie rajdu odbył się poczęstunek ,, z małym co nie co..... na ząb" , gdzie przygrywała muzyczka prowadzona przez lokalnego Dj Jonas-a.

Wielkie podziękowania składamy wszystkim sponsorom:

-Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim,

-Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,

-Samochody Łącki,

-POLMAIS SP.J,

-PRI MALWINA ZIELIŃSKA,

-POLCALC SP. ZO.O

oraz

-Malwinie Gazda za projekty loga Cyklistów, plakatów oraz medali,

-Straży pożarnej z Bilna za pomoc w zabezpieczeniu całej trasy,

-Pomocy technicznej,

-Opieki medycznej.

 

Galeri Zdjęć --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 18.05.2017 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: przymrozki wiosenne.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

 

informacjazmiananazwulic

Załączniki:

1. Ustawa --tutaj--

2. Pismo Prezesa --tutaj--

informacjaoodwolaniu150517

przymrozkiUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków  wiosennych, które wystąpiły na przełomie kwietnia – maja 2017 roku o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód do dnia 26.05.2017 roku, pok. nr 20 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym do ARiMR w 2017r. Po otrzymaniu wypełnionych wniosków Komisja Gminna przystąpi do szacowania strat. Rolnicy, którzy nie złożą wniosku w wyznaczonym terminie nie będą mieli sporządzonego protokołu z szacowania strat w uprawach rolnych.  

Ponadto rolnicy, którzy planują zaoranie plantacji powinni zgłosić likwidację uprawy w Urzędzie Gminy, ponieważ plantacje zlikwidowane a niezgłoszone nie będą mogły być oszacowane przez Komisję Gminną.           

wodociagGmina Lubień Kujawski wyłoniła wykonawcę, który wybuduje nowe ujecie wody w miejscowości Kaliska. Zadanie o wartości 255 tys.  zł zrealizuje Firma STUDBUD Zakład Studniarski Gąsior Stanisław. W ramach zadania w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy wybudowane zostanie nowe ujęcie wody w miejscowości Kaliska wraz z przewodem tłocznym pozwalającym na tranzyt wody do stacji uzdatniania wody w miejscowości Narty. Inwestycja jest niezbędna, by, nawet podczas zwiększonego poboru, uniknąć problemów z zaopatrzeniem w wodę.

oczyszczsciekowGmina Lubień Kujawski wyłoniła wykonawcę, który przebuduje oczyszczalnie ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zadanie o wartości 1,1 mln zł zrealizuje konsorcjum firm Becker-Warkop Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. W ramach zadania w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy wybudowany zostanie nowy stopień mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornik buforowy na wody ściekowe oraz wyremontowany węzeł osadowy. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego w szczególności, jakości wody odpływającej z oczyszczalni do tzw. małego jeziora. Potrzeba realizacji inwestycji wynika ponadto z sukcesywnie zwiększającej się ilości ścieków wpływających do oczyszczalni zarówno z nowo przyłączanych gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych.