• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8780Trwają prace budowlane związane z budową dróg dojazdowych do zakładów produkcyjnych na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim. Łącznie wybudowanych zostanie 1,5 km dróg o nawierzchni asfaltowej m.in. dojazdów do zakładów POLCALC i POLMAIS. Nowe drogi pozwolą zapewnić obsługę komunikacyjną zakładów już istniejący oraz terenów pod przyszłe inwestycje. Równolegle przebudowywana jest droga gminna w miejscowości Walentowo. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ponad 2,2 km drogi gminnej w miejscowości Walentowo od drogi krajowej nr 91 do drogi gminnej Kaliska – Kobyla Łąka obsługującej tereny inwestycyjne. Wykonawcą powyższych prac jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka.

ostrmeteo8 2018

28308492 1585521348203423 546499251 nW dniu 23 lutego 2018 w sali gimnastycznej ZPO w Lubieniu Kujawskim odbył się II Zimowy Turniej Piłki Nożnej, w którym okazje zmierzyć się mieli uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych z terenu Naszej gminy.

Do rywalizacji stały szkoły z Kalisk, Kłóbki oraz Lubienia. Każda z uczestniczących szkół mogła wystawić dwie drużyny, które rywalizowały w dwóch grupach. Następnie  w zależności od miejsca zajętego w grupie drużyny grały w meczach o piąte, trzecie oraz pierwsze miejsce.                   

Rozgrywki wygrał zespół Lubień I, który w finale po zaciętej walce wygrał z zespołem z Kłóbki. Na trzecim turniej zakończyli zawodnicy reprezentujący zespół Lubień II.

Jeśli chodzi i indywidualne wyróżnienia to:

 • najlepszą zawodniczką została Weronika Bątkowska z Kalisk,
 • zawodnikiem turnieju został Krystian Maślanka z Kłóbki,
 • bramkarzem Turnieju został Wiktor Szeluga z Lubienia,
 • królem strzelców Mateusz Wiliński z Lubienia, który zdobył 10 bramek.

Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy LUBIENIANKA, zaś patronat honorowy sprawowała dyrektor ZPO p. Krystyna Ziemińska. Zwycięskie  zespoły i wyróżnienieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i i dyplomy. Każdy uczestnik turnieju otrzymał okolicznościowy medal.

Więcej zdjęć na stronie szkoły --tutaj--

0001 1

energiaEnerga informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dnia 28.02.2018 w godz. 09:00 do 12:00 w następujących miejscach: stacja 15/0,4 KV GOLE 3 obw. 100 oraz w godz. 11:00 do 14:30 w następujących miejscach: stacja 15/0,4 KV NOWY MŁYN 1

 

28056242 1674240769289326 2427543317086140568 n19 lutego 2018r. w ZS w Kłóbce odbył się turniej gimnazjów Gminy Lubień Kujawski w halowej piłce nożnej o puchar Dyrektora ZS w Kłóbce. W turnieju wzięły udział trzy drużyny - dwie z Gimnazjum w Lubieniu Kujawskim i jedna z Gimnazjum w Kłóbce. Turniej przygotował i przeprowadził p. Konrad Buda I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Kłóbce. GRATULUJEMY !!! Życzymy dalszych sukcesów :)

Więcej zdjęć na profilu Facebook ZS Kłóbka --tutaj--

naborodnwialne2018

DSC 8575Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Aktualnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego, instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości prawie 0,9 mln zł jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, dyrektor szkoły Edward Kata oraz radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Andrzej Matusiak oraz Andrzej Sierakowski podczas wizytacji placu budowy.

zaproarimr

komisjaDnia 27 lutego 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXVII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2018.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bagno.
 5. Uchwała w sprawie okręgów wyborczych.
 6. Uchwała w sprawie obwodów głosowania.
 7. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 10. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn "„Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych”.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Wolne wnioski, zapytania.
 17. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski