• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 02.12.2015 r. (środa) o godzinie 9:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 30 listopada 2015 roku listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".  Na liście gminnej znalazły się 72 wnioski na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą prawie 68 mln. zł. (dostępna kwota dla gmin wynosi 24 mln zł.). Na 6 pozycji listy jest projekt Gminy Lubień Kujawski. W ramach projektu za kwotę 5,5 mln zł. planuje się przebudowę ponad 16 km dróg gminnych w miejscowościach  Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. Kwota przyznanej dotacji z budżetu państwa wynosi 2,75 mln zł. Bezzwrotnej pomocy finansowej na sfinansowanie projektu w kwocie ponad 300 tys. zł. udzieli dodatkowo gminie Powiat Włocławski.

Lista rankingowa --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski planuje ponadto w 2016 roku pozyskać dodatkowe środki na budowę prawie 4 km dróg w miejscowościach Czaple, Rutkowice oraz Kretkowo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozwoliłoby to gminie na wybudowanie w 2016 roku 20 km. dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

Przypominamy, że w związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022, prosimy o wypełnienie i dostarczenie ankiet tylko do dnia 30 listopada (Poniedziałek), pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, pok. 1 (sekretariat).

Ankiety dostępne --tutaj-- 

W dniu 25 listopada br. o godz. 10:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się X sesja Rady Miejskiej. Na posiedzeniu podjęto m.in. uchwały dotyczące wysokości stawek podatków na 2016 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 26.11.2015 r. (czwartek) o godzinie 12:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: sprawozdanie przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim działa punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Interesantów przyjmuję Pani Beata Matusiak (specjalista do spraw dotacji obszarowych) w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11.

Dnia 20 listopada 2015r. (piątek) w miejscowości Szewo została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca wydarzenie bitwy pod Szewem z 22 listopada 1863 r. Odsłonięcie tablicy było wstępem do uroczystości zoorganizowanej przez Zespół Szkół w Kłóbce z okazji święta Niepodległości Polski. W uroczystości brały udział władze Powiatu Włocławskiego: Starosta - Kazimierz Kaca, Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Jaskulski, z-ca Przewodniczacego - Zygmunt Wierzowiecki, radny powiatowy - Bogdan Domżalski, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Tomasz Olach, Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Włodzimierz Majewski. Władze gminne reprezentowali - Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, przewodniczący Rady Gminy - Marek Małachowski, radni Gminy, sołtysi. Przybyli również Prezesi Jednostek OSP wraz z Pocztami Sztandarowymi z Kłóbki, Bilna, Krzewia, ks. proboszcz Parafii Kłóbka Leszek Buczkowski, ks. proboszcz Parafii Lubień Kujawski Dariusz Sieczkowski, Poczet Sztandarowy Koła Łowieckiego "Sarna" w Kłóbce. Licznie przybyłych gości przywitał i honorował Dyrektor Zespołu Szkół w Kłóbce - p. Aleksander Rutkowski. Uroczystość miała charakter głęboko patriotyczny i podniosły.

Zdjęcia z odsłonięcia --tutaj--

Zdjęcia z dalszej części --tutaj--

Data rozpoczęcia Data zakończenia Treść
2015-11-27 09:00:00 2015-11-27 15:00:00 stacja: Lubień Gorzelnia obwód 200, Lubień GS obwód 200
2015-11-26 08:00:00 2015-11-26 14:00:00 stacja: Kowalki
2015-11-26 09:00:00 2015-11-26 15:00:00 stacja: Lubień Gorzelnia
2015-11-25 08:00:00 2015-11-25 14:00:00 stacja: Kowalki obwód 200

Dnia 25 listopada 2015 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie X Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej IX Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.   SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

6. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.

7. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.

8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Kłóbka.

10. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, zapytania.

15. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

tablicaszewoZespół Szkół w Kłóbce zaprasza w piątek 20 listopada o godzinie 16:00 na uroczystość patriotyczną, która przypomni o bitwie pod Szewem z 22 listopada 1863 r. Uroczystość zostanie poprzedzona odsłonięciem tablicy pamiątkowej w miejscowości Szewo. W trakcie uroczystości zostanie omówiony mało znany lokalnej społeczności patriotyczny powstańczy wątek z gminy Lubień Kujawski tj. bitwa pod Szewem. Zapraszamy