• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.05.2016 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: bezpieczeństwo obiektów sportowych na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam 

 

komisjaWiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej informuje, że 12.05.2017 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosku.

Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Wojciechowska

 

drogaGmina Lubień Kujawski wyłoniła wykonawcę, który przebuduje drogę gminną w miejscowości Kamienna. Najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna, które za kwotę 278 tys. przebuduje w terminie do 15 lipca br. 758 m. drogi gminnej. Zadanie jest kontynuacją wcześniej wykonanego ciągu, zamyka odcinek na całej długości łącząc się z układem dróg sąsiedniego powiatu – kutnowskiego. Droga jest realizowana w porozumieniu z Gminą Nowe Ostrowy oraz Powiatem Kutnowskim, które planują wykonać w bieżącym roku przebudowę dróg  w w/w układzie komunikacyjnym na terenie gminy Nowe Ostrowy tworząc tym samym dogodne połączenie gminy Lubień Kujawski z gmina Nowe Ostrowy. Inwestycja jest w 50 % współfinansowana, jako zadanie z zakresu poprawy, jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 2017 r.

 

ASF

Budowa drog KE wstrzymuje miliardowe dotacje 112391 900x900Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Kaliska i Walentowo. W zakres robót wchodzi wykonanie przebudowy dróg o łącznej długości 3,97 km., poprawiających skomunikowanie terenów inwestycyjnych na byłym lotnisku. Projekt obejmuje m.in. budowę miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych (plac przy ARKADI), drogi dojazdowej do zakładów POLCALC i POLMAIS oraz drogi gminnej w miejscowości Walentowo do połączenia z droga krajową nr 91.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 22 maja br.

Zadanie jest przewidziane do współfinansowania w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 08.05.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

 

azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Lubień Kujawski dotacji w wysokości ponad 45 tys. zł. na pokrycie kosztów demontażu i utylizacji azbestu w 2017 r. Dotacja jest udzielona na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z 14 nieruchomości w ilości powyżej 40 ton, oraz azbestu uprzednio zdjętego z dachów i składowanego na terenie 19 nieruchomości, w ilości około 100 ton.

Dotacja pokrywa koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu. Dotacja nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachu.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogły składać stosowne wnioski do końca lutego br. Planuje się, że zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032”.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 05.05.2017 r. (piątek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielnie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej 

 

18157036 1129862327160599 3334586068789107765 n

SWIETO MAJOWE 2017 PLAKAT do druku A