• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

plakat3jpg

DSC 8566Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Walentowo. Wykonawcą prac jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ponad 2,2 km drogi gminnej w miejscowości Walentowo od drogi krajowej nr 91 do drogi gminnej Kaliska – Kobyla Łąka obsługującej tereny inwestycyjne. W ramach inwestycji wykonane zostanie korytowanie, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa oraz pobocza. Realizację inwestycji planowano pierwotnie do końca 2017 roku jednak z uwagi na opóźnienia Wykonawcy na zadaniu aktualny termin zakończenia prac planowany jest na 31 marca br.   

Informujemy, że w kasie biura obsługi Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą, którego można dokonywać płatności kartą płatniczą.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest wdrożone z myślą o wygodzie mieszkańców. Wprowadzając nową usługę mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas i zwiększy bezpieczeństwo transakcji a dla urzędu przełoży się na podniesienie, jakości obsługi każdego mieszkańca.

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

koncrtwiedenski

drogiDokonano wyboru wykonawcy, który przebuduje drogi gminne w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin. Najkorzystniejszą ofertę w zakończonym postępowaniu przetargowym złożyło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka z kwotą prawie 1,6 mln. zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 29 czerwca br. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ponad 3 km dróg gminnych w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin do granicy gminy z Gminą Kowal. Inwestycja obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku od drogi powiatowej Modlibórz – Chodecz do cmentarza parafialnego w Kłóbce wraz z budową miejsc parkingowych i przejścia dla pieszych przy cmentarzu. Zadanie jest w 50% współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

 
DomdzieckaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał oceny ofert w konkursie na finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „Maluch+” 2018. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków jest projekt gminy Lubień Kujawski z kwotą przyznanego dofinansowania 600 tys. zł. z przeznaczeniem na utworzenie w Lubieniu Kujawskim Żłobka Samorządowego. Żłobek ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat.  Żłobek ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku.
 
Wyniki naboru --tutaj--

walentynki2018

urzadUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu dokonał pozytywnej oceny wniosku Gminy Lubień Kujawski dotyczącego zakupu sprzętu i wyposażenia przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Gminie przyznano ponad 100 tys. zł. dotacji na zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD,  tablicy interaktywnej oraz sprzętu komputerowego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną także zajęcia dodatkowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych. Realizację zadań planuje się do 31 sierpnia 2018 roku.

27356097 1651631428216927 907679217445611527 o22 stycznia 2018r. w ZS w Kłóbce gościli niecodzienni goście - Babcie i Dziadkowie, Towarzystwo Miłośników Kłóbki oraz zespół wokalno - instrumentalny z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci i młodzież pod czujnym okiem wychowawczyń - p. Magdaleny Jędrusiak, p. Romany Lewandowskiej, p. Jadwigi Rutkowskiej, p. Renaty Stańczak, p. Ewy Lewandowskiej, p. Barbary Andrzejewskiej, p. Agnieszki Woźniak, p. Karoliny Lewandowskiej, p. Hanki Łusiak - przygotowały program artystyczny i Jasełka. Czas spędzony w szkole umilił gościom słodki poczęstunek. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy zdrowia, radości i samych spokojnych dni. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO :)

Galeria zdjęć na profilu Facebook ZS Kłóbka --tutaj--

ostrzmeteo7