• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

drogiGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Katy. Zadanie jest planowane do realizacji przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łącznie w ramach inwestycji przebudowanych ma zostać 3 km dróg gminnych łączących w/w wsie z drogą powiatowa Lubień Kujawski – Kąty. Wykonawcy zainteresowaniu udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 16 sierpnia br. do godz. 13:00.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

zus01082018

DSCN1824Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) . W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W maju br. LGD ogłosiło konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej-premie. Kwota dofinansowania to 50 000 zł. Limit dostępnych środków w ramach naboru:               700 000,00 zł. Nabór wniosków trwa do 26 czerwca br. Najważniejszymi warunkami udzielania wsparcia to nie podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy     i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywanie działalności gospodarczej. Operacja musi zakładać podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom. Konieczne jest także utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (liczonego również jako samozatrudnienie).

palaczzgkim

alarm74 lata temu, 31 lipca 1944 roku, Komendant Główny AK gen. Tadeusz Komorowski "Bór" wydał dowódcy Okręgu AK Warszawa Miasto płk. Antoniemu Chruścielowi "Monterowi" rozkaz o rozpoczęciu 1 sierpnia 1944 r. powstania w Warszawie. "Po pięciu blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku" - głosił rozkaz "Bora".

Równo o godzinie 17.00 (1 sierpnia) włączymy syreny celem uczczenia 74 rocznicy Powstania Warszawskiego

8 kuj pom ot

rewitalizacjaZakończyliśmy prace nad Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023. Program został uchwalony jednogłośnie w dniu 17 lipca br. przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim a następnie zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. W programie zawarto szereg przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwych do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W programie rewitalizacji przewidziano m.in. środki na Żłobek i Dom seniora w Lubieniu Kujawskim oraz remont „Szubienicy” w Kamiennej. Realizacja zadań przewidzianych w programie planowana jest sukcesywnie w miarę ogłaszania naborów wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023 --tutaj--

ocenawodykapielisko072018

barszczsosnowskiegoGłówny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed Barszczem Sosnowskiego. To niebezpieczna roślina z którą nawet najmniejszy kontakt może doprowadzić do nieprzyjemnych, zdrowotnych konsekwencji. 

Barszcz Sosnowskiego można spotkać wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach. Jest dosyć charakterystyczny. Czasami osiąga nawet do 5 metrów wysokości. Wyglądem przypomina koper. Ma białe kwiaty zebrane w duży baldach (rodzaj kwiatostanu) i łodygi pokryte purpurowymi plamkami. 

To toksyczna roślina, która wydziela groźne olejki eteryczne. Unoszą się one w powietrzu nawet na kilkanaście metrów. W związku z tym do poparzeń może dojść nawet bez bezpośredniego dotykania rośliny. Tym bardziej, że toksyczności sprzyjają wilgoć i wysoka temperatura, co powoduje, że zagrożenie pojawia się szczególnie latem. 

Osoby, które miały kontakt z Barszczem Sosnowskiego, odczuwają konsekwencje tego najwcześniej po kilku godzinach. Narzekają na nudności, wymioty, bóle głowy. Czasami dochodzi też do obrażeń układu oddechowego, oczu, a nawet wstrząsu anafilaktycznego (stan osoby poszkodowanej szybko i gwałtownie ulega pogorszeniu, brak natychmiastowej reakcji może doprowadzić do śmierci). 

Jak można się przed nim bronić?

Trzeba więc myśleć o profilaktyce. Nie wolno dotykać i zrywać Barszczu Sosnowskiego gołymi rękoma. Jeżeli zlokalizujemy roślinę w naszym otoczeniu, chrońmy skórę i drogi oddechowe przed promieniowaniem UV. Przydadzą się okulary i kremy z filtrem, a także odzież z nienasiąkliwych tworzyw sztucznych oraz maski ochronne. Koniecznie pamiętajmy też, że na toksyczne działanie Barszczu szczególnie wrażliwa jest dziecięca skóra.

Jeżeli jednak dojdzie do poparzenia, trzeba szybko przemyć skórę letnią wodą z mydłem. Należy też umyć wszystkie przedmioty, które mieliśmy ze sobą w momencie kontaktu z rośliną oraz uprać odzież w którą byliśmy ubrani. Poza tym oczy muszą być chronione przed światłem. Jeżeli nas bolą, nie obejdzie się bez wizyty u okulisty. 

Nie dotykajmy podejrzanych miejsc, które pojawiły się na skórze. Pomogą im chłodne okłady z lodu. Natomiast jeżeli poparzenie jest silne i do tego dochodzą problemy z oddychaniem, trzeba wezwać pogotowie. Co więcej, niezależnie od stopnia nasilenia objawów, unikajmy ekspozycji na światło słoneczne (nawet w przypadku braku objawów przynajmniej przez 48 godzin).

 

sp iii turnusss