• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

ogłoszenie rozwój 5 2017str1ogłoszenie rozwój 5 2017str2Zalączniki do pobrania TUTAJ

fabrykafirm

20170706 152412Trwają prace związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka. Wykonawcą zadania jest Zakład Produkcyjno-Handlowy "Melbud" Spółka jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc z Włocławka. Koszt prac wyniesie ok. 2 mln. zł.  Zadanie jest współfinansowane w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 5 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. 

 

termomodernizacjaGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona prace związane z termoodernizacją budynków Szkół w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. Planowane do wykonania roboty budowlane obejmują głęboką modernizacje energetyczną w/w budynków publicznych, w tym m.in. ocieplenie obiektu, docieplenie/wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. Wykonawcy zainteresowani przetargiem swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 18 lipca br. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

 

wodociagZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że dziś tj. 05.07.2017r. w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi na terenie miejscowości Kłóbka uszkodzony został wodociąg rozdzielczy co spowoduje przerwę w dostawie wody do godz. 15:00 dla miejscowości: Kłóbka, Chojny, Charchocin, Błędowo, Rzeżewo, Wiktorowo, Chwalibogowo. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

pismowojewkonkplast

DSC 6677Trwają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizuje firma P.H.U. Us-Kom Robert Kołodziejski z Gostynina. Azbest usuwany jest z nieruchomości na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się w 2017 roku do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032. Dotacji na realizację zadania w wysokości ponad 45 tys. zł. Gminie Lubień Kujawski udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W bieżącym roku zaplanowano zdemontowanie i unieszkodliwienie azbestu z 33 nieruchomości.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji w 2018 roku. mogą składać stosowne wnioski do końca stycznia 2018 roku.

Wniosek kierowany do Burmistrza Lubienia Kujawskiego, powinien zawierać informacje:

1. Dane osobowe właścicieli obiektu, który ma być objęty wnioskiem
2. Określenie przez wnioskodawcę, w jakim zakresie ma być udzielone wsparcie finansowe:
- demontaż pokrycia dachowego
- transport odpadów azbestowych
- unieszkodliwianie wyrobów azbestowych
3. Adres obiektu, z którego będzie demontowany azbest wraz z nr działki
4. Określenie, w którym kwartale 2018 r. będzie realizowane przedsięwzięcie
5. Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek do pobrania --tutaj--

ohpwloclawek

doc00179820170703134439 page 001

DSC 6080W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas obrad Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim dokonywała m.in. zmian w budżecie na 2017 rok zabezpieczając środki finansowe na budowę trzydziestu przydomowych oczyszczalni ścieków, zabezpieczono środki na dotacje w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościołach dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lubieniu Kujawskim, oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce, oraz zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2016.

Jednym z punktów obrad było ponadto udzielenie Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.