• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 4459Gmina Lubień Kujawski we współpracy z Powiatem Włocławskim realizuje zadanie budowy nowego chodnika o długości ok. 800 m. b. przy drodze powiatowej w miejscowości Stępka. Powiat Włocławski przekazał w ramach zadania materiały brukarskie natomiast Gmina Lubień Kujawski zapewnia jego wykonanie. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się drogą powiatową w obszarze zabudowanym w miejscowości Stępka. 

Aktualnie Gmina Lubień Kujawski prowadzi rozmowy z władzami Powiatu Włocławskiego w zakresie możliwości budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Narty. Zadanie podobnie jak w przypadku powyższego miałoby na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się drogą powiatową w obszarze zabudowanym.

 

 

 

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 19.04.2018 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: udzielenie / nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

 

komisjaoPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 18.04.2018 r. (środa) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: udzielenie / nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

kwieciakjablkowiec2018

ostrzmeteo13

ostrzmeteo122018

komisjaoDnia 20 kwietnia 2017 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

        

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXIX Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

    II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Szkolną i ul. Wojska Polskiego w mieście Lubień Kujawski.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

 

DSC 4399

Trwają prace budowlane związane z przebudową dwóch placów zabaw w Lubieniu Kujawskim. Zadania realizuje firma SK - MEDICO Sebastian Ilczuk z Miączyna. Nowe place zabaw mają powstać w terminie do 5 maja br..

Pierwszy plac zabaw budowany jest przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Zadanie polegać będzie na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni oraz montażu elementów zabawowych. Inwestycja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i jest współfinansowana w 63,63% z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. Pierwotnie plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim miała wykonać w terminie do 30 września 2017 roku firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonawca nie przystąpił jednak do realizacji zadania w efekcie, czego gmina rozwiązała z firmą umowę naliczając jej kary umowne w wysokości 25 tys. zł.  Środki te zostały w 2017 roku w całości przeznaczone na zakup nowego sprzętu i wyposażenia dla przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.

Drugi plac zabaw powstaje na miejscu dotychczasowego placu zabaw przy ul. Polnej
w Lubieniu Kujawskim. Plac zabaw budowany jest w tradycyjnej technologii – nawierzchni piaskowej. Stary plac zabaw przy ul. Polnej wybudowany był w 2013 roku przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Andrzeja Łataś z Kielc. Wybudowanego ówcześnie placu zabaw z uwagi na liczne zastrzeżenia co do jakości wykonanych prac gmina nie odebrała a w 2014 roku z wykonawcą rozwiązano umowę nie dokonując zapłaty za wykonane prace.

DSC 4376Trwają roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kłóbka. Inwestycja obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku od drogi powiatowej Modlibórz – Chodecz do cmentarza parafialnego w Kłóbce wraz z budową miejsc parkingowych i przejścia dla pieszych przy cmentarzu. Zadanie realizuje Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 29 czerwca br. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Lech Kraszewski podczas wizytacji placu budowy.

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 17.04.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: udzielenie / nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak