• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

odrWojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza 2016  w Gminie Lubień Kujawski. Zgodnie bowiem z systemem monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na terenie Gminy Lubień Kujawski szkody spowodowane suszą wystąpiły w uprawach rolnych, położonych na glebach bardzo lekkich i lekkich, obejmujących w szczególności: zboża ozime, zboża jare, truskawki, krzewy owocowe, rzepak i rzepik.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający uprawy rolne na glebach kategorii I i II (gleby bardzo lekkie i lekkie), mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2016 roku.We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2016 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią)z 3 ostatnich lat (2013, 2014, 2015 rok).Na podstawie wniosku wypełniony zostanie protokół.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 20, lub do pobrania poniżej:

Oświadczenie dot. kategorii gleb

Wniosek Susza 2016