• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

drobNa terenie naszego powiatu rozpoczęły się kontrole weterynaryjne. Jest to wynikiem pojawienia się ptasiej grypy Typ wirusa H5N8. Służby weterynaryjne sprawdzać będą stan drobiu oraz przestrzeganie zasad zabezpieczenia min. zasady przechowywania pasz, odosobnienia ptaków, zabezpieczenie matami wejść lub wjazdów, stosowania odzieży ochronnej.

Przypominamy aby:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania drobiu na zewnątrz kurnika;
 2. Zabezpieczać paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Nakazy dotyczą również hodowców gołębi!

Za nie przestrzeganie zaleceń stosowane będą kary 0,2 do 0,8 średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto, tj. około 1000 zł.

Przypominamy o konieczności zgłoszeń ilości drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku na załączonym druku --tutaj--