• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

fotowoltaikaW dniu 7 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim podpisana została umowa pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez Burmistrza Marka Wilińskiego oraz Skarbnik Wandę Mordzak a firmą MAXWELL reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa Starczaka na opracowanie dokumentacji projektowych 82 instalacji fotowoltaicznych oraz 19 pomp ciepła planowanych do realizacji na terenie gminy. Dokumentacje opracowywane są z myślą o planowanym na maj br. naborem wniosków o dotację z Unii Europejskiej możliwą do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. Projekty realizowane będą na budynkach gospodarstw domowych mieszkańców gminy, którzy w 2019 roku zgłosili chęć udziału w projekcie. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2021 rok.

Na montaż odnawialnych źródeł energii gmina pozyskała dotychczas z różnych źródeł ponad 1,2 mln. zł. Panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła były montowane zarówno na dachach gospodarstw domowych jak i budynkach użyteczności publicznej - szkołach oraz remizach OSP.  

O montażu instalacji fotowoltaicznych i pompach ciepłą pisaliśmy --tutaj--

20200207 101345 1

86193165 633750557445789 7165999740482486272 n

20200205 145751Gmina Lubień Kujawski ogłosiła zapytanie ofertowe na wykonanie nowej nawierzchni placu manewrowego przy dworcu PKP w Kaliskach. W ramach zadania wykonawca w terminie do 31 maja br. wykona nową nawierzchnie asfaltową placu manewrowego przy dworcu PKP na powierzchni ok 700 m2. Zadanie realizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kaliska przewidzianych na 2020 rok. Remont nawierzchni będzie przeprowadzony na działce, którą gmina nieodpłatne przejęła od Polskich Kolei Państwowych S.A. Przypomnijmy, że w poprzednich latach także w ramach środków funduszu sołeckiego gmina w porozumieniu z PKP wykonała remont nawierzchni drogi dojazdowej do dworca wraz z chodnikiem. Nawierzchnia drogi oraz chodnik wymagały naprawy z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Nowa infrastruktura drogowa w znaczący sposób podniosła komfort użytkowników w szczególności osób dojeżdżających do dworca PKP w Kaliskach.

Więcej o prowadzonym postępowaniu --tutaj--

wodomierze1

kran wodaZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, o przerwie w dostawie wody w dniu 06.02.2020 r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 14:00 w miejscowości Kaliska, po stronie sklepu „GS”, stacji transformatorowej i przedsiębiorstwa Hawek Kolasa. Przyczyną jest planowana rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej. Przepraszamy za ew. utrudnienia.

prawoPrzypominamy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Powiat Włocławski znajduję się w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Punkt czynny jest w czwartki oraz piątki w godz. 16:00-20:00.

 

 

 

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim działa punkt informacyjno – doradczy dla rolników, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Interesantów przyjmuję w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11 specjalista do spraw dotacji obszarowych.

93W dniu 22 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 65 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy ponad 57 mln. zł. Wśród zadań które mają otrzymać unijną dotacje jest projekt Gminy Lubień Kujawski dotyczący budowy nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska (lotnisko) z kwotą wsparcia 1.43 mln. zł. Nowa stacja uzdatniania wody miałaby powstać w latach 2021-2022 i pozwoliłaby uniknąć problemów z okresowym niedoborem wody w okresie letnim ale także zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę w związku z rozwojem zakładów produkcyjnych oraz terenów mieszkaniowych na terenie lotniska.

83764568 471943890393736 2154681991713259520 oW dniu 21 stycznia 2019r. na okoliczność przypadającego święta Babci i Dziadka, dzieci z grupy starszaków spędzili z seniorami uczęszczającymi do Domu Senior+ w Lubieniu Kujawskim. Nasi „dziadkowie” z wielką radością przywitali dzieci. Na samym początku nasi milusińscy odśpiewali zgromadzonym babciom i dziadkom „sto lat”. W trakcje wizyty w Domu Senior+ dzieci wraz z seniorami śpiewali piosenki, czytali książki, rozmawiali, bawili się sensorycznymi piłkami, układaliśmy puzzle i wieże z klocków. Dzieci wręczyły naszym sąsiadom laurki, które przygotowały wraz z opiekunkami. W ramach podziękowań seniorzy przygotowali słodki poczęstunek oraz drobny upominek. Jeszcze raz życzymy wszystkim babciom i dziadkom wszystkiego najlepszego!

Galeria zdjęć na stronie FB Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

kran wodaZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuję, iż w dniu 21 stycznia 2020 r. (tj. wtorek) od godz. 08:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla zakładów produkcyjnych i usługowych, oraz dla odbiorców indywidualnych na terenie miasta Lubień Kujawski oraz miejscowości: Kaliska, Gole, Kamienna.

Przepraszamy za ew. utrudnienia.