• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

wigiliamieszkancowck2019

lgd12122019

 

KLIKNIJ W ZDJĘCIE ABY PRZECZYTAĆ

QCRIBS5YSeniorzy w ramach wolontariatu a może bardziej w ramach relacji sąsiedzkich, gościli w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Przystań”  i „Ostoja”, gdzie wraz z Paniami Kucharkami lepili pierogi dla naszych miłych, młodszych sąsiadów. Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia aby ozdobić sale w Dziennym Domu, Seniorzy robili ozdoby świąteczne. Upieczonych zostało mnóstwo pierników i innych słodkich przysmaków, których część była zawieszona na choince. Choinka została pięknie przystrojona wykonanymi na szydełku ozdobami, tworzonymi podczas zajęć z rękodzieła. W dniu 6 grudnia Seniorzy mieli sesję fotograficzną z Mikołajem oraz małymi sąsiadami ze żłobka. Seniorzy wraz z Maluszkami wymienili się prezentami. W naszych skromnych progach w tym dniu gościliśmy miłych gości z osobach Pani Skarbnik, Pani Sekretarz oraz Pana Przewodniczącego Rady Miasta. Dziękujemy za odwiedziny!

Galeria zdjęć --tutaj--

78838332 3209738452374811 8136425207054204928 n

W dniu 10 grudnia br. w miejscowości Kaliska nastąpiło uroczyste otwarcie nowego targowiska „Mój Rynek”, które powstało przy udziale unijnej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. W uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Sławomir Kopyść, Dyrektor Departamentu Wdrażania PROW Elżbieta Siemiątkowska, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski, generalny wykonawca Krzysztof Świerczyński, delegacja radnych, pracowników urzędu oraz osoby odpowiedzialne za nadzór. Nowe targowisko, które powstało w ramach zadania jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, zadaszone wiaty do handlu oraz sanitariaty. Całkowity koszt zadania wyniósł 2,3 mln zł. w tym udział środków gminy 0.9 mln. zł. Pozostałe środki pochodziły z dotacji uzyskanej w ramach PROW 1 mln. zł. oraz zwrot podatku VAT.

Pierwszy handel na nowym targowisku odbędzie się z początkiem 2020 roku. Opłata targowa nie ulega zmianom a jej wysokość określa Uchwała NR XXVI/203/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2013 roku. Nowością w handlu na targowisku będzie możliwość stałej dzierżawy stanowisk co zostało uregulowane Zarządzeniem NR 90/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 listopada 2019 roku. Cotygodniowe rynki na targowisku odbywać się będą tradycyjnie w poniedziałki.

Uchwała NR XXVI/203/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2013 r. --tutaj--

Zarządzenie NR 90/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 listopada 2019 r. --tutaj--

2 PRZERWA

1 PRZERWA WODA

dsc 0092W dniu 6 grudnia br. Święty Mikołaj przyleciał do Lubienia Kujawskiego. Z samego rana jego zaprzęg  wylądował na terenach byłego lotniska w Kaliskach. W pierwszej kolejności Św. Mikołaj przywitał się z dziećmi uczęszczającymi do Żłobka Samorządowego „Dworkowe Skrzaty”. Wraz z przedstawicielami samorządu gminy oraz firmą POLCALC i seniorami przekazał naszym milusińskim wymarzone prezenty. Następnie nasz gość wraz ze swoimi pomocnicami udał się na spotkanie z seniorami zrzeszonymi w Dziennym Domu „Senior+”. Nasi wspaniali seniorzy również otrzymali drobne upominki. Najważniejszym momentem wizyty Mikołaja była świąteczne sesja zdjęciowa, którą poprowadzili nasi zaprzyjaźnieni fotografowie: p. Patryk Han oraz p. Ewelina Trafisz. Ostatnim punktem wizyty Św. Mikołaja w Lubieniu Kujawskim był Urząd Miejski, w którym spotkał się z włodarzami miasta oraz pracownikami. Święty Mikołaj przeszedł również ulicami miasta rozdając przechodniom cukierki. Organizatorzy wydarzenia składają podziękowania dla wszystkich, którzy ufundowali prezenty, a za pomoc w przygotowaniu świątecznej scenerii dziękujemy pracownikom Żłobka i Domu „Senior+”.

Galeria zdjęć --tutaj--

fds 800x435W dniu 6 grudnia b.r. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaczawka. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski, Skarbnik Wanda Mordzak oraz przedstawiciel wykonawcy firmy DROGBUD Michał Podralski. Zadanie o wartości 669 tys. zł. obejmuje przebudowę w/w drogi gminnej o łącznej długości prawie 1 km. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w ramach Funduszu dróg samorządowych – edycja 2019 w wysokości 50% wydatków.

20191206 100002

komisjaDnia 20 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 – 2036.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok
 3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 7. Uchwała w sprawie  przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2020.
 8. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 9. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Rys.3 PZT page 001Biuro projektów Budowlanych z Bydgoszczy na zlecenie Gminy Lubień Kujawski opracowało dokumentację projektową oraz uzyskało decyzję realizacyjną w trybie specustawy drogowej na realizację zadania polegającego na rozbudowie ulicy Pogodnej oraz Szkolnej wraz z budową parkingu przy cmentarzu w Lubieniu Kujawskim. W ramach opracowanej dokumentacji i uzyskanej decyzji gmina przejmie część nieruchomości prywatnych pod drogę oraz parking wraz z łącznikiem ulicy Pogodnej oraz Szkolnej. Realizację zadania planuje się w latach 2020 -2021.