• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 28 października 2015 roku (środa) o godzinie 9ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie IX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie IX Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VIII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Choceń w roku 2016.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Chodecz w roku 2016.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy z samorządem Powiatu Włocławskiego.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy z samorządem Gminy Choceń.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie współpracy z samorządem Gminy Chodecz.

8. Uchwała w sprawie przekazania dla Gminy Choceń zadania własnego z zakresu infrastruktury drogowej.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia od gminy Choceń zadania własnego z zakresu infrastruktury drogowej.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury – Wiejska Świetlica środowiskowa w Kamiennej i nadania jej statutu.

11. Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim z Wiejską Świetlicą Środowiskową w Kamiennej oraz utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z filią Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej.

12. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

15. Interpelacje i zapytania Radnych.

16. Wolne wnioski, zapytania.

17. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      Marek Małachowski

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 23.10.2015 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 21.10.2015 r. (środa) o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.


Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego ciągnika rolniczego URSUS-3512K.

 

Ogłoszenie z załącznikami do pobrania --tutaj--

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 20.10.2015 r. (wtorek) o godzinie 830 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: przesunięcia budżetowe.
           

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Kolejny sprzęt AGD, laptopy oraz meble za kwotę prawie 60 tys. zł. trafią do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce.  Zakupy będą realizowane w ramach projektu modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejne zakupy są wynikiem uzyskania zgody od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu na zagospodarowanie oszczędności przetargowych przez Gminę Lubień Kujawski. Planuje się, że sprzed AGD, laptopy oraz meble trafią do oddziałów przedszkolnych do połowy listopada br.

W dniu dzisiejszym wicestarosta Powiatu Włocławskiego Stanisław Budzyński złożył wizytę w gminie Lubień Kujawski. Wicestarosta spotkał się z Burmistrzem Lubienia Kujawskiego Markiem Wilińskim. Podczas spotkania poruszano tematy możliwego wsparcia przez powiat starań gminy w zakresie promocji i rozwoju terenów inwestycyjnych oraz budowy dróg gminnych. Wicestarosta zadeklarował, że powiat będzie partnerem finansowym gminy przy ubieganiu się w bieżącym roku o dotację na planowane przebudowy dróg w 2016 roku. Wicestarosta wspólnie z burmistrzem wizytowali ponadto prowadzony przez powiat Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.10.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła 17 września na portalu internetowym ARiMR termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

Więcej informacji --tutaj--

Technika głosowania SEJM

Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Technika głosowania SENAT

Technika głosowania SENAT (język polski migowy)