• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Czerwonyszlak

DSC 0368Dnia 3 września 2016 roku odbyło się uroczyste, po raz jedenasty, wręczenie przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego dyplomów i decyzji stypendialnych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Pan Marek Wiliński, przyznał na 2016/2017 rok 22 stypendia uzdolnionym uczniom naszej Gminy. Podniosła uroczystość odbyła się w Centrum Kultury w obecności Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej, Kierownika Referatu Oświaty, Dyrektorów szkół z naszego terenu,Dyrektora Centrum Kultury oraz Rodziców i Nauczycieli, którzy na co dzień pracują, wspierają i pomagają rozwijać talenty dzieci i młodzieży. 

W bieżącym roku stypendia otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa
1. Dominika Spychała - naukowe
2. Maria Duczek - naukowe
3. Paweł Matczak - naukowe
4. Martyna Lewandowska - naukowe
5. Alicja Deicka – artystyczne
6. Błażej Kotfas – artystyczne

Gimnazjum
1. Karolina Domagała - naukowe
2. Mateusz Szymczak - naukowe
3. Gabriela Gaza - naukowe
4. Weronika Andryjańczyk - naukowe
5. Martyna Szymańska - naukowe
6. Martyna Michalska - naukowe
7. Oliwia Jabłońska - naukowe
8. Alicja Sochaczewska - artystyczne
9. Kaja Sosnowska - artystyczne
10. Angelika Żychlewicz - artystyczne
11. Martyna Świerczyńska - sportowe

Szkoła Średnia
1. Katarzyna Szeluga - naukowe
2. Oliwia Szymczak - naukowe
3. Anita Hoffman - naukowe
4. Szymon Żakowiecki - artystyczne
5. Izabela Krajewska – artystyczne

Galeria zdjęć --tutaj--

komisjaoDnia 9 września 2016 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XV Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw miejscowości.

4. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Lubień Kujawski.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Lubieniu Kujawskim.

6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały.

7. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminy Lubień Kujawski.

8.Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Choceń w 2017 roku.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Chodecz w 2017 roku.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współdziałania z samorządem Gminy Choceń.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współdziałania z samorządem Gminy Chodecz

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

14. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

15. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

16. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

17. Interpelacje i zapytania Radnych.

18. Wolne wnioski, zapytania.

19. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

obraczkiPary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1966 roku.                              

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Lubień Kujawski. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 30 września 2016r.

Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Welcome to the jungle Druk

wojkujpomW odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 01 marca 2016 r. i trwał do dnia 15 kwietnia 2016 r.) wpłynęło 111 wniosków o przyznanie dotacji. Po weryfikacji formalnej 104 wnioski o przyznanie dotacji skierowano do oceny merytorycznej. W wyniku zakończenia oceny merytorycznej i zarekomendowaniu przez Komisję konkursową wniosków przeznaczonych do dofinansowania, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji oraz listę wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków 51 gmin otrzyma dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji na łączną kwotę dofinansowania 2 430 403,45 PLN.

Lista wszystkich złożonych wniosków o przyznanie dotacji w odpowiedzi na konkurs (pdf)

Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji (pdf)

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji (pdf)

Judyta Witkowska 3

tonsmeierW związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym informujemy, że wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubień Kujawski w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku będzie Firma Tönsmeier z Kutna.

Firma Tönsmeier z Kutna realizowała już wcześniej na terenie Gminy Lubień Kujawski usługę odbioru odpadów komunalnych tj. w okresie od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Cena zaoferowana za w/w usługę odbioru odpadów komunalnych kształtuje się na poziomie lat ubiegłych tym samym w okresie najbliższych dwóch lat nie przewiduje się zmian w stawkach opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nowy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rejonów można zobaczyć i pobrać --tutaj--

UWAGA NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW!


sanikoMinisterstwo Środowiska, chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi.

Nowe zasady segregacji śmieci, które zaczną obowiązywać na terenie Gminy Lubień Kujawski od września 2018 r. Wspólny System Segregacji Odpadów polegał będzie na segregacji odpadów w podziale na frakcje:

 • metale i tworzywa sztuczne - worek żółty;
 • szkło - worek zielony;
 • papier - worek niebieski;
 • odpady biodegradowalne - worek brązowy;
 • odpady zmieszane - pojemnik lub czarny worek.


Dzięki takiej selekcji więcej odpadów będzie poddawanych recyklingowi.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” w najbliższym czasie dostarczy na każdą posesję worki niezbędne do segregacji odpadów według nowych zasad, harmonogramy odbioru odpadów od września do grudnia 2018 r. oraz ulotki informujące, w jaki sposób segregować surowce od września 2018 r.

Nowy harmonogramy odbioru odpadów na rok 2019:

Rejon 1 (Bagno, Bileńska Kolonia, Bilno, Beszyn, Gagowy Nowe, Gagowy Stare, Kaczawka, Krzewie, Krzewie Drugie, Modlibórz, Stępka, Szewo) pdfiko

Rejon 2 (Błędowo, Chojny, Chwalibogowo, Kłobka, Kłóbka Nowy Młyn, Kłóbka Podgórze, Rzegocin, Rzeżewo-Morzyce, Rzeżewo, Sławęckie Góry, Wiktorowo ) pdfiko-

Rejon 3 (Antoniewo, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Dziankowo, Dziankówek, Kanibród, Siemionki, Siemiany, Świerna, Wąwał, Wola Dziankowska, Wola Olszowa, Wola Olszowa-Parcele) pdfiko

Rejon 4 (Błonie, Gliznowo, Henryków, Kamienna, Kąty, Kołomia, Kostulin, Kretkowo, Morzyce, Narty, Nowa Wieś, Narty Piaski, Rutkowice, Uchodze, Walentowo, Zakrzewo) pdfiko

Rejon 5 (Gocław, Gole, Golska Huta, Kaliska, Kobyla Łąka, Sławęcin, Stróże) pdfiko

Rejon 6 (Lubień Kujawski – Kościuszki, Styczniowa, 1 Maja, Plac Wolności, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Polna, Jana Pawła II, Lipowa, Leśna, Bukowa, Szkolna, Pogodna, Przejazd, Lipcowa, Miła, Żwirki i Wigury, Żeromskiego, Ogrodowa, Spokojna, Parkowa, Cicha) pdfiko

Rejon 7 (Nieruchomości w zabudowie wielolokalowej Lubień Kujawski – 1 Maja, Plac Wolności, Szkolna, Żwirki i Wigury) pdfiko


Ulotka informująca, w jaki sposób segregować do pobrania: pdfiko

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy "Saniko" tel.: (0-54) 421-38-.... wew.: 77,78,79,89 lub z Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim tel.: 54-28-44-343.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte w gminie Lubień Kujawski przedstawia poniższa tabela:

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady niesegregowane

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

12,00 zł

20,00 zł

Gospodarstwo domowe dwuosobowe

20,00 zł

30,00 zł

Gospodarstwo domowe liczące trzy i więcej osób

27,00 zł

40,00 zł

Informacje

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubień Kujawski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 87-880 Brześć Kujawski.

Mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 jest czynny dwa dni w tygodniu:

Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.30

Piątek w godzinach od 8.00 do 14.30

Przyjmuje odpady:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • papier i tekturę;
 • odpady zielone;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • popiół;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • tekstylia i odzież.

Poziomy recyklingu:

Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubień Kujawski poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom13,89 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom23,10 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom16,35 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom25,12 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom54,74 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom20,04 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom100 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom100 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom100 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom98 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom92,11 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom85,23 %

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom79,17 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom26,40 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom18,96 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom24,34 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom28,02 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom26,49 %

 

DSC 0289Trwają prace budowlane związane z budowa drogi gminnej w miejscowości Chwalibogowo. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gostynina. Umowny termin zakończenia prac upływa 30 września br.  Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej Januszem Zglińskim podczas wizyty na placu budowy.